Lista svih prijava


 
Na ovoj strani se nalazi pregled svih prijava problema unetih na Sistem48 opštine Vrbas.
Detalje pojedinačne prijave može videti isključivo osoba koja je izvršila prijavu (Status prijave)
UKUPNO PRIJAVA:  3159
           
ID# Naslov Datum: Status
585539oborena zaštitna ograda30.11.2020.
145003OREZIVANJE24.11.2020.
337790OREZIVANJE24.11.2020.
147482UKLANJANJE STABLA24.11.2020.
483344NEPROPISNO DRŽANJE DOMAĆIH ŽIVOTINJA24.11.2020.
476906UKLANJANJE STABLA24.11.2020.
867264OREZIVANJE20.11.2020.
873143POLOMLJENA BETONSKA PLOČA19.11.2020.
462699orezivanje dva stabla platana19.11.2020.
979301NELEGALNA RAMPA19.11.2020.
296151UKLANJANJE STABLA PAULONIJE18.11.2020.
827778UKLANJANJE STABLA18.11.2020.
866396OREZIVANJE18.11.2020.
938713OREZIVANJE STABLA13.11.2020.
843193NESNOSNA BUKA12.11.2020.
469234NEUSLOVNO DRŽANJE DOM.ŽIVOTINJA12.11.2020.
915053OREZIVANJE12.11.2020.
806301OREZIVANJE SIB.BRESTA12.11.2020.
776167orezivanje10.11.2020.
931342ORAH U PUTNOM JARKU10.11.2020.
458846Psi05.11.2020.
720577UKLANJANJE STABLA ORAHA04.11.2020.
580667NEPROPISNO DRŽANJE PASA04.11.2020.
905811NELEGALNI OBJEKTI04.11.2020.
204230OREZIVANJE03.11.2020.
404789URUŠEN DEO KROVA ZGRADE30.10.2020.
763654RAZVLAČENJE SMEĆA30.10.2020.
872798OREZIVANJE ILI UKLANJANJE LIPE30.10.2020.
491299DVE LIPE ZA UKLANJANJE30.10.2020.
436400NEPROPISNO POSTAVLJENE KLIME30.10.2020.
192223NEPROPISNO DRŽANJE DOM.ŽIVOTINJA30.10.2020.
115737NEPREGLEDNOST U SAOBRAĆAJU30.10.2020.
982848ZADRŽAVANJE ATMOSFERSKIH VODA30.10.2020.
876539OREZIVANJE30.10.2020.
618505UKRADEN SAOBRAĆAJNI ZNAK29.10.2020.
199445OREZIVANJE LIPE29.10.2020.
694098UKLANJANJE BORIĆA28.10.2020.
660871OREZIVANJE28.10.2020.
571229OREZIVANJE28.10.2020.
912268UKLANJANJE STABLA SA KORENOM28.10.2020.
245868UKLANJANJE LIPE28.10.2020.
126908OREZIVANJE28.10.2020.
707864UKLANJANJE ORAHA28.10.2020.
805722SLIVANJE VODE IZ KOMŠIJSKOG STANA27.10.2020.
629704OREZIVANJE27.10.2020.
559246OREZIVANJE27.10.2020.
368966ATMOSFERSKE VODE27.10.2020.
451101UKLANJANJE SUVIH GRANA23.10.2020.
785943SANACIJA DVE ŠAHTE23.10.2020.
396450OREZIVANJE LIPE23.10.2020.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   »