Lista svih prijava


 
Na ovoj strani se nalazi pregled svih prijava problema unetih na Sistem48 opštine Vrbas.
Detalje pojedinačne prijave može videti isključivo osoba koja je izvršila prijavu (Status prijave)
UKUPNO PRIJAVA:  3046
           
ID# Naslov Datum: Status
395797Orezivanje 17.09.2020.
916859Pomocni objekat bez olouka17.09.2020.
865934Orezivanje17.09.2020.
652771Orezivanje17.09.2020.
296363NEPROPISNO PARKIRANJE KAMIONA16.09.2020.
402607URUŠENA ŠAHTA16.09.2020.
366657neuslovno držanje životinja16.09.2020.
696522UKLANJANJE LIPE15.09.2020.
432852OREZIVANJE JELA15.09.2020.
302045rastinje koje ometa saobraćaj15.09.2020.
628802zaštitna ograda na mostu15.09.2020.
591673OREZIVANJE JASENA I LIPE15.09.2020.
771764uređenje i košenje autob.staj.15.09.2020.
340949uređenje i košenje15.09.2020.
444289nepropisno držanje životinja15.09.2020.
122746UKLANJANJE SUVIH BREZA ISPRED SUDA11.09.2020.
832559UKLANJANJE LIPE11.09.2020.
126214OREZIVANJE STABLA ORAHA10.09.2020.
508624NPROPISNO DRŽANJE DOMAĆIH ŽIVOTINJA10.09.2020.
444562uklanjanje suvog oraha10.09.2020.
484019POKLOPAC NA ŠAHTI09.09.2020.
163728Raskrsnica Petra Seguljeva Milivoja Cobanskog 09.09.2020.
933849smrad iz kanala08.09.2020.
365975NEPROPISNO DRŽANJE ŽIVOTINJA08.09.2020.
955776OREZIVANJE VIŠE STABALA LIPE08.09.2020.
811575OREZIVANJE08.09.2020.
287719UKLANJANJE ZIMZELENOG DRVETA08.09.2020.
374316ZVONA U PONOĆ I U 6 SATI UJUTRO07.09.2020.
704107OREZIVANJE GRANA04.09.2020.
996011Nedovoljna preglednost na raskrsnicama03.09.2020.
739788Oštećenje imovine03.09.2020.
676891OŠTEĆENJE SAOBR.SIGNALIZACIJE03.09.2020.
271800OREZIVANJE LIPE03.09.2020.
549801NEPROPISNO PARKIRANJE03.09.2020.
736581bezbednost03.09.2020.
625039pregorela sijalica na banderi02.09.2020.
633470ZAPUŠTENA I URUŠENA KUĆA01.09.2020.
195201Ne kosenje trave 01.09.2020.
892301UKLANJANJE BILJNOG OTPADA01.09.2020.
318538NEPROPISNO PARKIRANJE01.09.2020.
811286BACANJE SMEĆA NA PRILAZU PREMA ST.OBJEKTU31.08.2020.
370902URUŠENA KUĆA OPASNA ZA PROLAZNIKE31.08.2020.
148229ZAPUŠTENA JAVNA POVRŠINA31.08.2020.
909169parkiranje na javnoj zelenoj povrsini29.08.2020.
301683ulična rasveta (za Sanju Korać)28.08.2020.
255029 ne radi sijalica27.08.2020.
208784OREZIVANJE26.08.2020.
444872NEPROPISNO DRŽANJE DOM.ŽIVOTINJA26.08.2020.
676113OREZIVANJE LIPE26.08.2020.
131967PARKIRANO VOZILO NA PARKING MESTU VEĆ TRI GODINE26.08.2020.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   »