Lista svih prijava


 
Na ovoj strani se nalazi pregled svih prijava problema unetih na Sistem48 opštine Vrbas.
Detalje pojedinačne prijave može videti isključivo osoba koja je izvršila prijavu (Status prijave)
UKUPNO PRIJAVA:  2956
           
ID# Naslov Datum: Status
792686DIVLJA DEPONIJA05.08.2020.
444153UKLANJANJE SMEĆA IZ UPOJNOG JARKA I KOŠENJE05.08.2020.
369204BACANJE SMEĆA VAN KONTEJNERA05.08.2020.
144522OREZIVANJE04.08.2020.
941852OREZIVANJE04.08.2020.
836050Pojava ambrozije u centru grada04.08.2020.
140129OREZIVANJE03.08.2020.
520430zid i metalna tabla uz samu kuću03.08.2020.
116466IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA U BAŠTI03.08.2020.
628024Zapuštena javna površina01.08.2020.
709567Držanje domaćih životinja31.07.2020.
461802ujed vlasničkog psa31.07.2020.
669646UKLANJANJE SUVOG STABLA30.07.2020.
181413RAZBACANO SMEĆE30.07.2020.
855167OREZIVANJE29.07.2020.
274253Oštećen trotoar28.07.2020.
509046OREZIVANJE28.07.2020.
231703OREZIVANJE JELKE27.07.2020.
159497ZAUZEĆE JAVNE POVRŠINE27.07.2020.
380360OREZIVANJE KROŠNJE SIBIRSKOG BRESTA24.07.2020.
652855UKLANJANJE VISOKE TRAVE24.07.2020.
672791UKLANJANJE STAROG BORA24.07.2020.
829108OREZIVANJE ZELENILA24.07.2020.
548022OREZIVANJE23.07.2020.
869012OREZIVANJE KROŠNJE STABLA21.07.2020.
452895UKLANJANJE STABLA21.07.2020.
413814OREZIVANJE 20.07.2020.
307059OŠTEĆENJE PUTA20.07.2020.
574197SMANJENA PREGLEDNOST PRUŽNOG PRELAZA20.07.2020.
295394DIVLJE DEPONIJE17.07.2020.
872447DIVLJA DEPONIJA17.07.2020.
927377NEPROPISNO DRŽANE DOMAĆIH ŽIVOTINJA17.07.2020.
428375orezivanje i uklanjanje naslonjenog crepa i drva u17.07.2020.
572375VAĐENJE SUVE TREŠNJE17.07.2020.
991252Orezivanje ili vadjenje 16.07.2020.
845170ZAČEPLJENA KANALIZACIJA15.07.2020.
927960OREZIVANJE-UKLANJANJE ŽBUNA15.07.2020.
527665NEPROPISNO DRŽANJE ŽIVOTINJA15.07.2020.
733821Orezivanje drveta14.07.2020.
242369Vadjenje drveta14.07.2020.
763404Vadjenje ili orezivanje drveta10.07.2020.
725881BACANJE SMEĆA I OTPADA ISPRED ULAZA ZGRADE09.07.2020.
801733NEPROPISNO PARKIRANJE09.07.2020.
828206Orezivanje08.07.2020.
390244KOMŠIJSKI ZID,SANIRANJE08.07.2020.
826690Orezivanje08.07.2020.
442297POJAVA DIVLJIH DEPONIJA07.07.2020.
888647NEPROPISNO PARKIRANJE07.07.2020.
698029ZAGAĐIVANJE JZP07.07.2020.
397555korona06.07.2020.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   »