Lista svih prijava


 
Na ovoj strani se nalazi pregled svih prijava problema unetih na Sistem48 opštine Vrbas.
Detalje pojedinačne prijave može videti isključivo osoba koja je izvršila prijavu (Status prijave)
UKUPNO PRIJAVA:  3630
           
ID# Naslov Datum: Status
468910Rupe na putu04.08.2021.
547445OREZIVANJE03.08.2021.
291145OREZIVANJE03.08.2021.
216818DEPONIJE03.08.2021.
170066OREZIVANJE02.08.2021.
466441OREZIVANJE30.07.2021.
384944NEPREGLEDNOST PUTA30.07.2021.
578717Drzanje domacih životinja30.07.2021.
470554Zaraslo drvece uz put30.07.2021.
589379VADJENJE DRVETA29.07.2021.
294953OREZIVANJE29.07.2021.
630244OREZIVANJE27.07.2021.
912085Parkiranje slepera na J.P. i ometanje poseda27.07.2021.
329871DEPONIJA26.07.2021.
412489Drzanje domaćih zivotinja26.07.2021.
817965SKUPLJANJE BILJNOG OTPADA26.07.2021.
793152NEPROPISNO DRŽANJE DOM.ŽIVOTINJA23.07.2021.
792662OREZIVANJE VIŠE STABALA23.07.2021.
179415UKLANJANJE STABLA BORA23.07.2021.
324229TRI LIPE ZA UKLANJANJE22.07.2021.
737846UKLANJANJE TRULOG BAGREMA20.07.2021.
918552OREZIVANJE ILI UKLANJANJE ŠLJIVE I VIŠNJE20.07.2021.
815418NAKRIVLJENI SAOBRAĆAJNI ZNAK20.07.2021.
623464ULEGNUĆA I KOLOTRAZI NA PUTU20.07.2021.
115573velika rupa 19.07.2021.
868693odložen kabasti otpad oko kontejnera19.07.2021.
594560SMANJENA VIDLJIVOST OD PLATANA19.07.2021.
248936NEPROPISNO PARKIRANJE NA MESTU ZA TAKSISTE19.07.2021.
304898UKLANJANJE TRULOG KESTENA19.07.2021.
939169OREZIVANJE19.07.2021.
524906URUŠAVANJE KROVA NA CRKVI19.07.2021.
295778OREZIVANJE16.07.2021.
356606PRIKOLICA PUNA SMEĆA16.07.2021.
319998prokišnjavanje krova16.07.2021.
484091SANACIJA KOLOVOZA16.07.2021.
715016UKLANJANJE STABLA16.07.2021.
514363rupa na putu16.07.2021.
924466NEPROPISNO DRŽANJE DOM.ŽIVOTINJA16.07.2021.
160366OREZIVANJE STABLA16.07.2021.
869875DVA STABLA ZA OREZIVANJE16.07.2021.
133477IZBACIVANJE ŠUTA I KREČA16.07.2021.
499262OREZIVANJE LIPE16.07.2021.
498375NEPROPISNO DRŽANJE DOM.ŽIVOTINJA16.07.2021.
491802UKLANJANJE VISOKE TRAVE 16.07.2021.
838634nepropisno parkiranje na JZP16.07.2021.
561743RAZRASLO STABLO ORAHA15.07.2021.
990077SMANJENA PREGLEDNOST14.07.2021.
558813IZLIVANJE FEKALNE KANALIZACIJE 14.07.2021.
155150OREZIVANJE 3 STABLA14.07.2021.
411860USTAJALA VODA I UGINULI GOLUBOVI14.07.2021.
« 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   »