Lista svih prijava


 
Na ovoj strani se nalazi pregled svih prijava problema unetih na Sistem48 opštine Vrbas.
Detalje pojedinačne prijave može videti isključivo osoba koja je izvršila prijavu (Status prijave)
UKUPNO PRIJAVA:  3191
           
ID# Naslov Datum: Status
663987KOŠENJE 21.08.2019.
500970KOŠENJE 21.08.2019.
917892KOŠENJE 21.08.2019.
540655KOŠENJE 21.08.2019.
228185SMEĆE - MANJE DEPONIJE20.08.2019.
499903OREZIVANJE ILI UKLANJANJE20.08.2019.
448675NEADEKVATNO DRŽANJE ŽIVOTINJA - KOKOŠKE20.08.2019.
522113OREZIVANJE20.08.2019.
744216OREZIVANJE20.08.2019.
170052OREZIVANJE20.08.2019.
955303OREZIVANJE19.08.2019.
867252NEADEKVATNO DRŽANJE PASA19.08.2019.
762528Oštećeno igralište17.08.2019.
305121OREZIVANJE I UKLANJANJE16.08.2019.
818959OREZIVANJE16.08.2019.
328271DRVEĆE ZA UKLANJANJE16.08.2019.
209981OREZIVANJE16.08.2019.
771424OREZIVANJE 16.08.2019.
494199OREZIVANJE I UKLANJANJE16.08.2019.
204917ZAKOROVLJENA JZP14.08.2019.
756222NEADEKVATNO DRŽANJE DOMAĆIH ZIVOTINJA-PASA09.08.2019.
310006UKLANJANJE RASTINJA I DRVEĆA08.08.2019.
835568OREZIVANJE GRANA08.08.2019.
892859SLIVANJE VODE SA PUTA08.08.2019.
714126OREZIVANJE GRANA07.08.2019.
833018OREZIVANJE GRANA LIPE06.08.2019.
309339NEADEKVATNO DRŽANJE DOMAĆIH ŽIVOTINJA-PASA05.08.2019.
882142NEADEKVATNO DRŽANJE DOMAĆIH ŽIVOTINJA-PASA05.08.2019.
644005Preveden dokument o razvodu05.08.2019.
646153NEUSLOVNO DRŽANJE DOMAĆIH ŽIVOTINJA-PASA02.08.2019.
312076OREZIVANJE GRANA30.07.2019.
715996OREZIVANJE I UKLANJANJE25.07.2019.
821614NEPROPISNO PARKIRANJE25.07.2019.
373551OREZIVANJE GRANA22.07.2019.
348785OŠTEĆENJE BETONA-PUKOTINE19.07.2019.
352950KOSENJE JZP19.07.2019.
443528OŠTEĆENJE TROTOARA I OREZIVANJE GRANA19.07.2019.
628306OREZIVANJE GRANA19.07.2019.
279566NEADEKVATNO DRŽANJE DOMAĆIH ŽIVOTINJA-PASA19.07.2019.
403447VRATITI KOLSKI PRELAZ U PRVOBITNO STANJE19.07.2019.
359502OREZIVANJE GRANA19.07.2019.
928165NEPROPISNO PARKIRANJE19.07.2019.
631406KOŠENJE JZP19.07.2019.
720642OREZIVANJE19.07.2019.
311130OREZIVANJE19.07.2019.
356143PARKIRANJE TAKSISTA U CENTRU18.07.2019.
909737OREZIVANJE18.07.2019.
878707OREZIVANJE18.07.2019.
840798UKLJANJANJE STABLA LIPE18.07.2019.
919683UKLJANJANJE STABLA LIPE18.07.2019.
« 7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   »