Lista svih prijava


 
Na ovoj strani se nalazi pregled svih prijava problema unetih na Sistem48 opštine Vrbas.
Detalje pojedinačne prijave može videti isključivo osoba koja je izvršila prijavu (Status prijave)
UKUPNO PRIJAVA:  3191
           
ID# Naslov Datum: Status
176978NEPROPISNO ODLAGANJE BILJNOG OTPADA04.06.2020.
917954UDARNE RUPE NA ASFALTU04.06.2020.
586883ATMOSVERSKE PADAVINE04.06.2020.
612932UKLANJANJE SUVOG STABLA I OREZIVANJE04.06.2020.
805433ODLAGANJE SMEĆA ISPRED KUĆE04.06.2020.
440576Krošnja drveta- električni vod02.06.2020.
640716UKLANJANJE DIVLJE DEPONIJE29.05.2020.
817283OREZIVANJE KROŠNJE ORAHA29.05.2020.
546621Putni trošak29.05.2020.
443856OREZIVANJE TRULE GRANE28.05.2020.
707409NEPROPISNO DRŽANJE PSA28.05.2020.
436701NEPROPISNO PARKIRANJE27.05.2020.
583754PRIJAVA KOMUNALNOJ INSPEKCIJI26.05.2020.
415551OREZIVANJE26.05.2020.
795793OREZIVANJE KROŠNJE26.05.2020.
483094OŠTEĆENJE NA PUTU I TROTOARU26.05.2020.
339539NEPROPISNO ODLAGANJE SMEĆA 26.05.2020.
791614NEPROPISNO IZVOĐENJE RADOVA26.05.2020.
849923UKLANJANJE LIPE25.05.2020.
829909NEPROPISNO DRŽANJE PSA25.05.2020.
329312POSTAVLJANJE LEŽEĆEG POLICAJCA25.05.2020.
296352OREZIVANJE KROŠNJE DRVETA22.05.2020.
640542NEPROPISNO ODLAGANJE STAJSKOG ĐUBRIVA22.05.2020.
860603OREZIVANJE KROŠNJE DRVETA22.05.2020.
291922NEPROPISNO DRŽANJE ŽIVOTINJA21.05.2020.
543607UKLANJANJE SIBIRSKOG BRESTA21.05.2020.
402792NEPROPISNO PARKIRANJE KAMIONA21.05.2020.
411823OREZIVANJE20.05.2020.
175187ZAGAĐENOST VAZDUHA20.05.2020.
671068UKLANJANJE TRULOG STABLA19.05.2020.
273148UKLANJANJE TRULOG STABLA19.05.2020.
446167UKLANJANJE JELE ISPRED KUĆE19.05.2020.
901421UKLANJANJE STABLA ORAHA18.05.2020.
915065OREZIVAWE DVA ŽBUNASTA STABLA18.05.2020.
551647UKLANJANJE DVA STABLA18.05.2020.
682407NEPROPISNO DRŽANJE ŽIVOTINJA15.05.2020.
485515UKLANJANJE STABLA15.05.2020.
158695PSI LUTALICE 15.05.2020.
523442Nepokošena trava12.05.2020.
974445UKLANJANJE STABLA VIŠNJE12.05.2020.
784372IZBAČEN ŠUT ISPRED DEČIJEG IGRALIŠTA12.05.2020.
305922OREZIVANJE JELKI11.05.2020.
225784OREZIVANJE GRANA 11.05.2020.
288429OREZIVANJE GRANA 11.05.2020.
174776NABACANO SMEĆE I OTPAD11.05.2020.
676087OREZIVANJE TRI JELKE11.05.2020.
649768NEPROPISNO DRŽANJE ŽIVOTINJA11.05.2020.
994225BACANJE SMEĆA I OTPADA11.05.2020.
364146NAPUŠTEN OBJEKAT ZATRPAN SMEĆEM11.05.2020.
295438Buka ceo dan i noc sa igrališta.09.05.2020.
« 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   »