Lista svih prijava


 
Na ovoj strani se nalazi pregled svih prijava problema unetih na Sistem48 opštine Vrbas.
Detalje pojedinačne prijave može videti isključivo osoba koja je izvršila prijavu (Status prijave)
UKUPNO PRIJAVA:  3630
           
ID# Naslov Datum: Status
249519OREZIVANJE ORAHA26.04.2021.
560300NESNOŠLJIVA BUKA26.04.2021.
330319NEPROPISNO PARKIRANI KAMIONI I DIVLJA DEPONIJA26.04.2021.
229784UJED VLASNIČKOG PSA26.04.2021.
225792NEPROPISNO DRŽANJE PSA23.04.2021.
508130OREZIVANJE 2 STABLA23.04.2021.
290141NEIZVRŠAVANJE OBAVEZA PREMA STAMBENOJ ZAJEDNICI23.04.2021.
534635Peglasna muzika23.04.2021.
422540Orezivanje 21.04.2021.
336058Kontejneri na trotoaru21.04.2021.
651803UKLANJANJE TRULE VIŠNJE20.04.2021.
642893KOŠENJE JAVNE ZELENE POVRŠINE20.04.2021.
293006ZAPUŠTENA ZELENA POVRŠINA 20.04.2021.
774588OREZIVANJE STABLA20.04.2021.
863685VELIKA OŠTEĆENJA NA PUTU20.04.2021.
378926NEUSLOVNO DRŽANJE PASA20.04.2021.
903687UKLANJANJE ORAHA20.04.2021.
423304onemogucavanje prilazu nekretnini zauzecem javne 20.04.2021.
816975Zapušena kanalizacija19.04.2021.
702432Orezivanje19.04.2021.
733551Napad na decu16.04.2021.
139630OREZIVANJE 16.04.2021.
658626PARKIRANJE NA ZELENU POVRŠINU15.04.2021.
178637UKLANJANJE KORENA LIPE14.04.2021.
598595DIVLJA DEPONIJA12.04.2021.
708229OREZIVANJE12.04.2021.
959898UKLANJANJE STABLA SA KORENOM09.04.2021.
878110UKLANJANJE STABLA SA KORENOM09.04.2021.
873130Neispravni reflektori08.04.2021.
610164OREZIVANJE08.04.2021.
676255NEPROPISNO PARKIRANJE08.04.2021.
871000OREZIVANJE DVA ORAHA08.04.2021.
411106UKLANJANJE STABLA08.04.2021.
551321TRI STABLA ZA UKLANJANJE08.04.2021.
281804Molimo da se odnese biljni otpad06.04.2021.
553345Propao kontejner06.04.2021.
469739UKLANJANJE STABLA SA KORENOM06.04.2021.
158364ORAH ZA OREZIVANJE06.04.2021.
800985UKLANJANJE ILI OREZIVANJE ORAHA06.04.2021.
480753UKLANJANJE TRI STABLA02.04.2021.
605682OREZIVANJE02.04.2021.
708757NEPROPISNO BACANJE SMEĆA31.03.2021.
834285UKLANJANE I VIŠE STABALA ZA OREZIVANJE31.03.2021.
136811LIPA ZA OREZIVANJE ILI UKLANJANJE31.03.2021.
618260PODIGNUT NIVO PEŠAČKE STAZE31.03.2021.
575393Stub za rasvetu NE OBEZBEĐEN30.03.2021.
686817ISPUŠTANJE FEK.KANAL.U JEGRIČKU29.03.2021.
247868Izvođenje građevinskih radova bez dozvole27.03.2021.
354819OREZIVANJE25.03.2021.
869559SMEĆE I KABASTI OTPAD25.03.2021.
« 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   »