Lista svih prijava


 
Na ovoj strani se nalazi pregled svih prijava problema unetih na Sistem48 opštine Vrbas.
Detalje pojedinačne prijave može videti isključivo osoba koja je izvršila prijavu (Status prijave)
UKUPNO PRIJAVA:  3191
           
ID# Naslov Datum: Status
404725OŠTEĆENJE JZP30.06.2020.
181412Javna rasveta30.06.2020.
928488UKLANJANJE TRULOG STABLA30.06.2020.
684067NEPROPISNO DRŽANJE PSA30.06.2020.
772635Da li je podnet zahtev za legalizaciju29.06.2020.
153967NADOGRADNJA OBJEKTA BEZ GRAĐ.DOZV.29.06.2020.
988887UKLANJANJE TRAVE I KOROVA29.06.2020.
360428NEPROPISNO BACANJE SMEĆA29.06.2020.
273446NEPROPISNO DRŽANJE PASA29.06.2020.
261193UKLANJANJE BREZE29.06.2020.
240077SBB KABLOVI26.06.2020.
434771ZADRŽAVANJE ATMOSFERSKE VODE25.06.2020.
649059URUŠAVANJE ZAJEDNIČKOG ZIDA25.06.2020.
169296VISOKA TRAVA25.06.2020.
924884OREZIVANJE24.06.2020.
270304NEPROPISNO ODLAGANJE BILJ. OTP. I DRŽANJE DOM.24.06.2020.
783372UKLANJANJE ODLOMLJENE I SUVE GRANE SA ZELENE POVRŠ24.06.2020.
204773UKLANJANJE SUVOG DRVETA 24.06.2020.
136566OREZIVANJE22.06.2020.
948651OTVORENA SEPTIČKA JAMA22.06.2020.
205337NEPROPISNO ODLAGANJE ŠUTA22.06.2020.
323068NEPROPISNO PARKIRANJE KAMIONA I ODLAGANJE SMEĆA19.06.2020.
358364ZADRŽAVANJE ATMOSFERSKIH VODA19.06.2020.
700582NEOVLAŠĆENO DRŽANJE RASHLADNIH UREĐAJA ISPRED TRAF19.06.2020.
338003DRŽANJE DOMAĆIH ŽIVOTINJA PROTIV ODLUKE18.06.2020.
148597DRŽANJE PSA SUPROTNO ODLUCI 18.06.2020.
992572OREZIVANJE17.06.2020.
772992OREZIVANJE16.06.2020.
664517NEPROPISNO ODLAGANJE SMEĆA U KANAL15.06.2020.
420349NEPROPISNO ODLAGANJE STAJSKOG ĐUBRIVA15.06.2020.
317916OREZIVANJE15.06.2020.
657561SANACIJA OŠTEĆENOG ZIDA15.06.2020.
128117OREZIVANJE15.06.2020.
819374SANACIJA PROPALOG TROTOARA15.06.2020.
722791NEPROPISNO DRŽANJE PSA15.06.2020.
323121UKLANJANJE POSTAVLJENIH BETONSKIH KUGLI12.06.2020.
443902OREZIVANJE10.06.2020.
560356OREZIVANJE10.06.2020.
865158neadekvatno držanje konja09.06.2020.
331146SLIVANJE VODE IZ OLUKA09.06.2020.
953669RUŠENJE IZGORELE POMOĆNE ZGRADE09.06.2020.
392311NEPROPISNO ODLAGANJE SMEĆA09.06.2020.
514174NEPROPISNO DRŽANJE ŽIVOTINJA09.06.2020.
274066NEPROPISNO ODLAGANJE STAJSKOG ĐUBRIVA09.06.2020.
499238UKLANJANJE STABLA09.06.2020.
801815NEPROPISNO DRŽANJE PSA08.06.2020.
118558NEPROPISNO PARKIRANJE KAMIONA08.06.2020.
313783NEPROPISNO DRŽANJE ŽIVOTINJA08.06.2020.
144252ZADRŽAVANJE ATMOSFERSKIH VODA08.06.2020.
774078OREZIVANJE08.06.2020.
« 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   »