Lista svih prijava


 
Na ovoj strani se nalazi pregled svih prijava problema unetih na Sistem48 opštine Vrbas.
Detalje pojedinačne prijave može videti isključivo osoba koja je izvršila prijavu (Status prijave)
UKUPNO PRIJAVA:  2897
           
ID# Naslov Datum: Status
751994nije jos dsotavljena dokumentacij03.03.2018.
213961Neprihvatljivo bučna klima od komšije01.03.2018.
401460Zadržavanje atm.vode 27.02.2018.
279308ZADRŽAVANJE ATM.VODE NA KOLSKOM PRELAZU23.02.2018.
824615RUPA NA PUTU23.02.2018.
813406OREZIVANJE22.02.2018.
600491PSI LUTALICE22.02.2018.
181013ZAMENA KUGLE NA JZP22.02.2018.
116701ulicna rasveta22.02.2018.
431421OREZIVANJE19.02.2018.
537901OREZIVANJE14.02.2018.
208967OTPAD NA TERASI13.02.2018.
851411pitanje13.02.2018.
627233OREZIVANJE12.02.2018.
257810PARKIRANJA NA JZP09.02.2018.
435155ЕКО ВЕТ дозвола за управљање отпадом08.02.2018.
321585OREZIVANJE08.02.2018.
904125OŠTEĆEN TROTOAR07.02.2018.
160191Nabacana zemlja na JZP05.02.2018.
408541OREZIVANJE05.02.2018.
233889OREZIVANJE02.02.2018.
945721OREZIVANJE ILI UKLANJANJE01.02.2018.
782239OREZIVANJE01.02.2018.
370668OREZIVANJE01.02.2018.
915052OREZIVANJE30.01.2018.
493907Zatrpan odvodni kanal 29.01.2018.
585159DEPONIJA 24.01.2018.
507208OREZIVANJE24.01.2018.
775508OREZIVANJE24.01.2018.
409157OREZIVANJE24.01.2018.
630854OREZIVANJE24.01.2018.
614899PROBLEM SA KOMŠIJAMA23.01.2018.
196678OREZIVANJE ILI UKLANJANJE23.01.2018.
361820DRŽANJE DOM.ŽIVOTINJA22.01.2018.
431616Neispravna ulična rasveta19.01.2018.
908879OREZIVANJE18.01.2018.
811378OREZIVANJE18.01.2018.
794872DRVO ZA UKLANJANJE17.01.2018.
178751OREZIVANJE17.01.2018.
426422DRVO ZA UKLANJANJE12.01.2018.
609803OREZIVANJE12.01.2018.
858982OREZIVANJE ILI UKLANJANJE10.01.2018.
388287OREZIVANJE08.01.2018.
765211OREZIVANJE08.01.2018.
318163Ometanje bukom06.01.2018.
674135Ne radi rasveta i neophodnost nove rasvete05.01.2018.
643978DRŽANJE DOM.ŽIVOTINJA04.01.2018.
491864OREZIVANJE03.01.2018.
989190NEADEKVATNO DRŽANJE PASA03.01.2018.
715512IZLIVANJE IZ SEPTIČKE JAME29.12.2017.
« 8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   »