Lista svih prijava


 
Na ovoj strani se nalazi pregled svih prijava problema unetih na Sistem48 opštine Vrbas.
Detalje pojedinačne prijave može videti isključivo osoba koja je izvršila prijavu (Status prijave)
UKUPNO PRIJAVA:  3630
           
ID# Naslov Datum: Status
413814OREZIVANJE 20.07.2020.
307059OŠTEĆENJE PUTA20.07.2020.
574197SMANJENA PREGLEDNOST PRUŽNOG PRELAZA20.07.2020.
295394DIVLJE DEPONIJE17.07.2020.
872447DIVLJA DEPONIJA17.07.2020.
927377NEPROPISNO DRŽANE DOMAĆIH ŽIVOTINJA17.07.2020.
428375orezivanje i uklanjanje naslonjenog crepa i drva u17.07.2020.
572375VAĐENJE SUVE TREŠNJE17.07.2020.
991252Orezivanje ili vadjenje 16.07.2020.
845170ZAČEPLJENA KANALIZACIJA15.07.2020.
927960OREZIVANJE-UKLANJANJE ŽBUNA15.07.2020.
527665NEPROPISNO DRŽANJE ŽIVOTINJA15.07.2020.
733821Orezivanje drveta14.07.2020.
242369Vadjenje drveta14.07.2020.
763404Vadjenje ili orezivanje drveta10.07.2020.
725881BACANJE SMEĆA I OTPADA ISPRED ULAZA ZGRADE09.07.2020.
801733NEPROPISNO PARKIRANJE09.07.2020.
828206Orezivanje08.07.2020.
390244KOMŠIJSKI ZID,SANIRANJE08.07.2020.
826690Orezivanje08.07.2020.
442297POJAVA DIVLJIH DEPONIJA07.07.2020.
888647NEPROPISNO PARKIRANJE07.07.2020.
698029ZAGAĐIVANJE JZP07.07.2020.
397555korona06.07.2020.
833202ULIČNA RASVETA06.07.2020.
640153NEPROPISNO DRŽANJE DOM.ŽIVOTINJA06.07.2020.
768293Osvetljenje03.07.2020.
538048NEPROPISNO ISPUŠTANJE OSOKE03.07.2020.
699162POSTAVLJENE TEZGE KOJE OMETAJU PEŠ.PROLAZ03.07.2020.
231638Nelegalno izbacivanje smeća03.07.2020.
341711NEPOKOŠENA TRAVA03.07.2020.
227406NEADEKVATNO DRŽANJE KONJA03.07.2020.
251866NEPROPISNO DRŽANJE DOM. ŽIVOTINJA03.07.2020.
291717SMEĆE, VISOKA TRAVA I ŠIBLJE02.07.2020.
306416VISOKA TRAVA I ZARASLO VOĆE02.07.2020.
998623UKLANJANJE VISOKE TRAVE I AMBROZIJE02.07.2020.
297172UKLANJANJE VISOKE TRAVE02.07.2020.
225310Neadekvatno drzanje domace zivotinje02.07.2020.
980802OREZIVANJE TUJA01.07.2020.
404725OŠTEĆENJE JZP30.06.2020.
181412Javna rasveta30.06.2020.
928488UKLANJANJE TRULOG STABLA30.06.2020.
684067NEPROPISNO DRŽANJE PSA30.06.2020.
772635Da li je podnet zahtev za legalizaciju29.06.2020.
153967NADOGRADNJA OBJEKTA BEZ GRAĐ.DOZV.29.06.2020.
988887UKLANJANJE TRAVE I KOROVA29.06.2020.
360428NEPROPISNO BACANJE SMEĆA29.06.2020.
273446NEPROPISNO DRŽANJE PASA29.06.2020.
261193UKLANJANJE BREZE29.06.2020.
240077SBB KABLOVI26.06.2020.
« 8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   »