Lista svih prijava


 
Na ovoj strani se nalazi pregled svih prijava problema unetih na Sistem48 opštine Vrbas.
Detalje pojedinačne prijave može videti isključivo osoba koja je izvršila prijavu (Status prijave)
UKUPNO PRIJAVA:  2787
           
ID# Naslov Datum: Status
224332PALA FASADA SA ZGRADE02.11.2017.
688399UKLANJANJE02.11.2017.
628582ULIČNA REŠETKA ZAČEPLJENA-ATMOSFERSKE VODE31.10.2017.
945306UKLANJANJE I OREZIVANJE31.10.2017.
762069Potrebne informacije30.10.2017.
232303OREZIVANJE30.10.2017.
218911OREZIVANJE30.10.2017.
7375862 STABLA ZA UKLANJANJE27.10.2017.
400541SMEĆE OKO ZGRADE27.10.2017.
214257NEADEKVATNO DRŽANJE PASA26.10.2017.
873274OREZIVANJE I UKLANJANJE25.10.2017.
666474UKLANJANJE DRVETA25.10.2017.
581880OREZIVANJE ILI UKLANJANJE25.10.2017.
5559192 STABLA ZA OREZIVANJE24.10.2017.
404737DRVO ZA OREZIVANJE24.10.2017.
922447DRVORED ZA OREZIVANJE20.10.2017.
132040OREZIVANJE ORAHA18.10.2017.
591160NEADEKVATNO DRŽANJE ŽIVOTINJA - psi18.10.2017.
703936UKLANJANJE DVA STABLA-DEBLA17.10.2017.
963988OREZIVANJE 2 ORAHA16.10.2017.
721217LIPA ZA OREZIVANJE16.10.2017.
600801OREZIVANJE16.10.2017.
211262OREZIVANJE 2 STABLA16.10.2017.
900191STABLO ZA OREZIVANJE12.10.2017.
517091DRVO ZA OREZIVANJE11.10.2017.
688704SUVO STABLO ZA VAĐENJE11.10.2017.
164516OREZIVANJE ILI UKLANJANJE11.10.2017.
488841NEMOGUĆNOST PROLASKA SA DEČIJIM KOLICIMA10.10.2017.
201033STABLO LIPE ZA UKLANJANJE10.10.2017.
733322RUPA NA PUTU06.10.2017.
2098442 BREZE ZA OREZIVANJE06.10.2017.
892665STABLO ORAHA ZA UKLANJANJE06.10.2017.
954734KOŠENJE- KOROVA06.10.2017.
469804одржавање јавних површина06.10.2017.
914165Promena06.10.2017.
502589KORENJE STABLA PODIGLE BETON I DRVO ZA OREZIVANJE05.10.2017.
817505GRANE SKLONE PADU05.10.2017.
3023522 PLATANA ZA OREZIVANJE ILI UKLANJANJE04.10.2017.
837252SMEĆE PORED KONTEJNERA JP i POKLOPAC ŠAHTE04.10.2017.
959554HITNO OREZIVANJE03.10.2017.
680668OREZIVANJE03.10.2017.
547960OREZIVANJE02.10.2017.
473639OREZIVANJE02.10.2017.
563207Rešenje za porez27.09.2017.
483302Ne radi javna rasveta...25.09.2017.
210956OREZIVANJE ILI UKLANJANJE25.09.2017.
402880OREZIVANJE25.09.2017.
742246STABLO ZA UKLANJANJE25.09.2017.
706481OREZIVANJE ILI UKLANJANJE22.09.2017.
946633OREZIVANJE22.09.2017.
« 8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   »