Lista svih prijava


 
Na ovoj strani se nalazi pregled svih prijava problema unetih na Sistem48 opštine Vrbas.
Detalje pojedinačne prijave može videti isključivo osoba koja je izvršila prijavu (Status prijave)
UKUPNO PRIJAVA:  3191
           
ID# Naslov Datum: Status
303740Zagađenje vazduha31.10.2019.
339667OREZIVANJE 31.10.2019.
926808Orezivanje i uklanjanje drveća30.10.2019.
790642Prijava Komunalnoj inspekciji29.10.2019.
828001UKLANJANJE STABLA LIPE I ORAHA29.10.2019.
785221UGAO PREGLEDNOSTI29.10.2019.
551386OREZIVANJE DVA STABLA29.10.2019.
806463OREZIVANJE BAGREMA28.10.2019.
190664IZGRADNJA SVINJARA28.10.2019.
256686ZATRPAN AT.KANAL25.10.2019.
417712OREZIVANJE VIŠE STABALA25.10.2019.
873360UKLANJANJE22.10.2019.
649424OREZIVANJE22.10.2019.
388242Nema ulicne rasvete21.10.2019.
934630OTEZIVANJE17.10.2019.
100613UKLANJANJE ILI OREZIVANJE17.10.2019.
380862PSI NAPADAJU OVCE17.10.2019.
215092OREZIVANJE STABLA16.10.2019.
359852STABLO ZA UKLANJANJE16.10.2019.
545184OREZIVANJE DVA STABLA15.10.2019.
944665OREZIVANJE I UKLANJANJE15.10.2019.
566529STALO ZA UKLANJANJE15.10.2019.
240231OREZIVANJE15.10.2019.
280295STABLO ZA UKLANJANJE15.10.2019.
456591RUPA NA PUTU15.10.2019.
684808PROBLEM ZBOG PUTA NA PARKING14.10.2019.
427541PROBLEM ZBOG KAMIONA-RUPE NA PUTU14.10.2019.
568580KONTRA PAD TROTORA14.10.2019.
955367UKLANJANJE I OREZIVANJE14.10.2019.
289252OREZIVANJE PET STABLA14.10.2019.
512376OREZIVANJE ŠEST STABLA14.10.2019.
767537OREZIVANJE TRI STABLA14.10.2019.
219260UKLANJANJE STABLA BREZE14.10.2019.
819035IZLIVANJE FEKALNE KANALIZACIJE14.10.2019.
783699UKLANJANJE DVA STABLA14.10.2019.
418047PROPAO PUT ZBOG TEŠKIH KAMIONA - BUKA10.10.2019.
452896NEADEKVATNO DRŽANJE DOMAĆIH ŽIVOTINJA - PSI09.10.2019.
284011NEADEKVATNO DRŽANJE DOM.ŽIVOTINJA - PSI08.10.2019.
761613 PROBLEM KOD PARKINGA -NIVELISTI PUT03.10.2019.
797589OTPAD ISPRED KUĆE02.10.2019.
955441OREZIVANJE BREZE02.10.2019.
826289OREZIVANJE TRI LIPE01.10.2019.
958587KONTRA PAD TROTOARA01.10.2019.
263968OREZIVANJE I UKLANJANJE30.09.2019.
930558RUPA NA PUTU30.09.2019.
288116POKLOPAC KANALIZAC.ŠAHTE30.09.2019.
192503ZATTVOREN JENDEK - SLIVA SE VODA OD AT.PADAVINA25.09.2019.
872209psilutalice24.09.2019.
774113OREZIVANJE24.09.2019.
489108OREZIVANJE24.09.2019.
« 5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   »