Lista svih prijava


 
Na ovoj strani se nalazi pregled svih prijava problema unetih na Sistem48 opštine Vrbas.
Detalje pojedinačne prijave može videti isključivo osoba koja je izvršila prijavu (Status prijave)
UKUPNO PRIJAVA:  3191
           
ID# Naslov Datum: Status
767088Krsenje komunalnih propisa- nepodnosljiv lavez psa06.05.2020.
841211Ulegnuće kolovoza27.04.2020.
552043Zauzeće javne površine21.04.2020.
223494Zauzeće javne površine21.04.2020.
454617Dezinfekcija ulica19.03.2020.
565985UKLANJANJE VISOKE TRAVE NA DEČIJEM IGRALIŠTU16.03.2020.
882457USTAJALA VODA U RUPI NA PUTU16.03.2020.
685084UKLANJANJE PLATANA16.03.2020.
102288Pas lutalica14.03.2020.
175940UKLANJANJE TRULOG ORAHA13.03.2020.
918279UKLANJANJE TRULOG STABLA13.03.2020.
758858OREZIVANJE 12.03.2020.
949806UKLANJANJE TRULOG DRVETA12.03.2020.
466073OREZIVANJE SIBIRSKIH BRESTOVA11.03.2020.
445738Zvona u 6 sati ujutro11.03.2020.
293445UKLANJANJE TRULOG STABLA10.03.2020.
459903OREZIVANJE RINGLOVA10.03.2020.
165651UKLANJANJE LIPE10.03.2020.
592183Plastične flaše prosute u mali kanalić u Libri10.03.2020.
117873OREZIVANJE09.03.2020.
325579NEPROPISNO DRŽANJE ŽIVOTINJA06.03.2020.
144233OREZIVANJE BAGREMA06.03.2020.
913253PSI LUTALICE-UGINULE ŽIVOTINJE05.03.2020.
128931UKLANJANJE TRULOG STABLA LIPE05.03.2020.
549190NEPROPISNO DRŽANJE PASA05.03.2020.
417277KABLOVI OD SBB-a05.03.2020.
891807Zvona u 6 sati ujutro04.03.2020.
896758OŠTEĆEN TROTOAR04.03.2020.
262806OŠTEĆEN TROTOAR04.03.2020.
516128OŠTEĆEN TROTOAR03.03.2020.
548241OREZIVANJE03.03.2020.
957851OREZIVANJE03.03.2020.
166847ZNAK ZA ODRŽAVANJE PUTEVA03.03.2020.
348183OREZIVANJE ILI UKLANJANJE03.03.2020.
440035UKLANJANJE PLATANA03.03.2020.
546568OREZIVANJE03.03.2020.
491147PRIJAVA DIVLJIH DEPONIJA28.02.2020.
783434NEPROPISNO DRŽANJE PASA 28.02.2020.
202040PSI LUTALICE28.02.2020.
622845UKLANJANJE SIBIRSKOG BRESTA28.02.2020.
532652UKLANJANJE DVA STABLA TRULE VIŠNJE28.02.2020.
400045UKLANJANJE STABLA 27.02.2020.
657351IZBACIVANJE PEPELA OD LOŽENJA NA JZP26.02.2020.
282569PARKIRANJE NA JZP25.02.2020.
334552OREZIVANJE25.02.2020.
256827VAĐENJE TRULOG STABLA21.02.2020.
984695OREZIVANJE21.02.2020.
715769OREZIVANJE I VAĐENJE STABLA20.02.2020.
572405KOMŠIJSKI PSI O KOJIMA NE VODE BRIGU19.02.2020.
423580OREZIVANJE19.02.2020.
« 2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   »