Lista svih prijava


 
Na ovoj strani se nalazi pregled svih prijava problema unetih na Sistem48 opštine Vrbas.
Detalje pojedinačne prijave može videti isključivo osoba koja je izvršila prijavu (Status prijave)
UKUPNO PRIJAVA:  4234
           
ID# Naslov Datum: Status
442094Vađenje suvog drveta05.05.2022.
132616Smeće i billjni otpad04.05.2022.
433834Nakrivljen dimnjak04.05.2022.
511533Nakrivljen dimnjak04.05.2022.
648498Orezivanje04.05.2022.
137004Nepropisno bacanje živinskog đubriva04.05.2022.
665507Divlja deponija29.04.2022.
992106Neprestano zavijanje psa29.04.2022.
796399Orezivanje i čišćenje kanala29.04.2022.
955408Orezivanje28.04.2022.
255352Loš asvalt28.04.2022.
570850Vlasnički pas28.04.2022.
212126Ujed vlasničkog psa27.04.2022.
293489Atmosferska kanalizacija26.04.2022.
564282Natpis ulice26.04.2022.
376414Bacanje živinskog đubriva26.04.2022.
950284Loš asfalt26.04.2022.
614267Psi lutalice21.04.2022.
306147Javna rasveta21.04.2022.
903943Saobraćaj21.04.2022.
773783Nestao natpis imena ulice21.04.2022.
106851Atmosferska kanalizacija21.04.2022.
441713odnošenje otpada21.04.2022.
804312Loš asfalt21.04.2022.
738448Nepropisno parkiranje21.04.2022.
901876Kontejner za plastiku21.04.2022.
182386odnošenje otpada21.04.2022.
889642Nepropisno odlaganje živinskog đubriva21.04.2022.
842368Vađenje suvog stabla19.04.2022.
141002Biljni otpad - potrebno uklanjanje19.04.2022.
172885Potreban kontejner za plastiku19.04.2022.
773501Nepropisno odlaganje smeća19.04.2022.
966743Otpadno Smeće19.04.2022.
925520Vađenje suvog stabla višnje18.04.2022.
906078Parkiranje na zelenoj površini15.04.2022.
284054Uklanjanje montažnog objekta15.04.2022.
760464Vađenje zimzelenog drveća zbog starosti i sušenja15.04.2022.
865459Vezivanje konja na javnoj površini15.04.2022.
767273Uginule životinje14.04.2022.
164346Orezivanje14.04.2022.
276079Orezivanje14.04.2022.
994756Oštećen zid 14.04.2022.
971766Srušen zid12.04.2022.
990213Srušen zid12.04.2022.
527496Romska porodica, ugrožavanje komšiluka smećem11.04.2022.
358431Orezivanje11.04.2022.
688193Romska porodica, ugrožavanje komšiluka smećem11.04.2022.
789950Orezivanje11.04.2022.
846250Preglasnoozvučenje i uznemiravanje građana iz komb08.04.2022.
887861Orezivanje07.04.2022.
« 2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   »