Lista svih prijava


 
Na ovoj strani se nalazi pregled svih prijava problema unetih na Sistem48 opštine Vrbas.
Detalje pojedinačne prijave može videti isključivo osoba koja je izvršila prijavu (Status prijave)
UKUPNO PRIJAVA:  5043
           
ID# Naslov Datum: Status
108521ODLIV VODE24.06.2024.
981795UKJLONITI LIPU24.06.2024.
302657KOŠENJE NA KOSANČIĆU21.06.2024.
540749ATK21.06.2024.
495405CURENJE IZ KOMŠUJSKOG KUPATILA21.06.2024.
447545UKLONITI SUVO STABLO21.06.2024.
454139OREZIVANJE20.06.2024.
756015BACANJE FEKALIJA U ZAJEDNIČKO DVORIŠTE20.06.2024.
125451POKUPITI OREZANE GRANE20.06.2024.
181092NAPUŠTEN PLAC18.06.2024.
421648DRŽANJE ŽIVOTINJA18.06.2024.
524535OČISTITI KANAL18.06.2024.
767517Blokiran pristup kontejnerima 14.06.2024.
972341NEPROPISNO PARKIRANA VOZILA NA JZP13.06.2024.
865608Uklanjanje suvih grana10.06.2024.
421066DEPONIJA06.06.2024.
830068PSI LUTALICE06.06.2024.
547177UKLONITI GRANE06.06.2024.
655554OTPADNE VODE06.06.2024.
885372Nije upisan razvod braka u matičnu knjigu06.06.2024.
944114OREZIVANJE06.06.2024.
937896VADJENJE SUVOG DRVETA06.06.2024.
710512Nelegalizovani objekti 06.06.2024.
431602KOMŠIJSKI ZID05.06.2024.
820710RADOVI U TOKU-ZGRADA05.06.2024.
276902BILJNA DEPONIJA03.06.2024.
405799OREZATI GRANE ORAHA03.06.2024.
424013UKLONITI STABLA ZBOG INFRASTRUKTURE31.05.2024.
640226UKLONITI OREZANE GRANE30.05.2024.
118154OREZIVANJE29.05.2024.
995654UKLONITI DVA STABLA29.05.2024.
696238UKLANJANJE GRANA29.05.2024.
934408ROJ OSA/STRŠLJENOVA29.05.2024.
581496SANIRATI RUPE29.05.2024.
919470VODA U KUĆI27.05.2024.
630052 DA SE OREŽE DRVO24.05.2024.
913703IZLIVANJE KANALIZACIJE24.05.2024.
715803LOŠE ZACEVLJENJE ISPOD KOLSKOG PRILAZA23.05.2024.
300672POPLAVA KOD AUTOBUSKE STANICE23.05.2024.
938429OREZIVANJE I UKLANJANJE23.05.2024.
160882OREZIVANJE DRVEĆA23.05.2024.
651851KOŠENJE23.05.2024.
256049POKUPITI GRANE22.05.2024.
760167SKLONITI OREZANE GRANE22.05.2024.
368300SMEĆE I KONTEJNER21.05.2024.
432964OREZATI DRVO21.05.2024.
941533 KOŠENJE20.05.2024.
435078OREZIVANJE20.05.2024.
458165SANACIJA ŠAHTE20.05.2024.
111144SANACIJA ŠAHTE20.05.2024.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   »