Lista svih prijava


 
Na ovoj strani se nalazi pregled svih prijava problema unetih na Sistem48 opštine Vrbas.
Detalje pojedinačne prijave može videti isključivo osoba koja je izvršila prijavu (Status prijave)
UKUPNO PRIJAVA:  4738
           
ID# Naslov Datum: Status
607231ATK27.09.2023.
320027OREZIVANJE27.09.2023.
153515OREZIVANJE27.09.2023.
615637OTPADA LISTRA27.09.2023.
909391STOKA NA JAVNOJ POVRŠINI26.09.2023.
523090OREZIVANJE26.09.2023.
482131UKLONITI DVA STABLA26.09.2023.
216130OPŠTINSKI STAN26.09.2023.
822243UKLONITI DVA STABLA25.09.2023.
735381VAĐENJE STABALA25.09.2023.
983759 STAJSKO ĐUBRE25.09.2023.
803008UNIŠTEN TROTOAR25.09.2023.
692572UKLONITI DRVO LIPE25.09.2023.
579158OREZATI GRANU22.09.2023.
979651KOŠENJE TRAVE NA JAVNOJ POVRŠINI22.09.2023.
362771VAĐENJE 2 STABLA22.09.2023.
527400OREZIVANJE22.09.2023.
228726KOŠENJE21.09.2023.
384512BLOK NA PUTU21.09.2023.
630475OREZIVANJE20.09.2023.
360907DEPONIJA20.09.2023.
620907KOŠENJE I KRČENJE19.09.2023.
837277OREZIVANJE19.09.2023.
467049ŠAHTA18.09.2023.
751757Signalizacija17.09.2023.
682395ODNOŠENJE GRANA15.09.2023.
232891KOŠENJE15.09.2023.
591907OREZIVANJE14.09.2023.
596417OREZIVANJE14.09.2023.
577339OREZIVANJE14.09.2023.
777877AMBROZIJA13.09.2023.
112943OREZIVANJE12.09.2023.
233655MIRISI OD PALJEVINE12.09.2023.
714786KOMŠIJIN KUKURUZ PAO U BAŠTU12.09.2023.
719091AUTOBUSKO STAJALIŠTE11.09.2023.
501474KOŠENJE TRAVE11.09.2023.
588972KUGLE NA TROTOARU11.09.2023.
732846UKLANJANJE DRVEĆA11.09.2023.
534906OREZIVANJE08.09.2023.
806851KOŠENJE TRAVE08.09.2023.
103232UPOZORENJE DA SE SMANJI BRZINA08.09.2023.
784350BREZA ZA UKLANJANJE I OREZIVANJE STABLA06.09.2023.
213288POSTAVLJANJE SAOBRAĆAJNOG ZNAKA05.09.2023.
768569OREZIVANJE05.09.2023.
372531UGINULE SVINJE U KONTEJNERIMA05.09.2023.
236125KOŠENJE JP04.09.2023.
864299zadržavanje atmosferskih voda04.09.2023.
492951OŠTEĆEN KROV ZGRADE USLED OLUJE04.09.2023.
418878DVA STABLA ZA OREZIVANJE04.09.2023.
789197JP ZARASLA U TRAVI04.09.2023.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   »