Lista svih prijava


 
Na ovoj strani se nalazi pregled svih prijava problema unetih na Sistem48 opštine Vrbas.
Detalje pojedinačne prijave može videti isključivo osoba koja je izvršila prijavu (Status prijave)
UKUPNO PRIJAVA:  3872
           
ID# Naslov Datum: Status
717981Voda u podrumu20.05.2022.
381102Nepropisno zatvorena šahta19.05.2022.
201295Nije saninirano posle pucanja cevi19.05.2022.
560044Orezivanje19.05.2022.
838534Urušavanje zgrade kolektivnog stanovanja19.05.2022.
607994Izdignut trotoar zbog pravljenja zgrade19.05.2022.
953376Orezivanje18.05.2022.
287596Divlja deponija17.05.2022.
647913Orezivanje17.05.2022.
758612Košenje i krčenje17.05.2022.
515673Nepropisno parkiranje17.05.2022.
470696Orezivanje16.05.2022.
209730Orezivanje16.05.2022.
463267Košenje16.05.2022.
310840Košenje16.05.2022.
227088Orezivanje16.05.2022.
482497Orezivanje16.05.2022.
543729Buka iz kafića zbog preglasne muzike16.05.2022.
840599Ometanje javnog reda14.05.2022.
841865Orezivanje13.05.2022.
497349Kanalizacija12.05.2022.
859786Smeće12.05.2022.
370669Zadržavanje vode u kanalu ispred kuće11.05.2022.
582248Košenje11.05.2022.
956919Košenje11.05.2022.
514602NEPROPISNO POSTAVLJENI SPLAVOVI NA ŠLAJZU , BEZ DO11.05.2022.
208508Postavljanje splavova na Šlajzu bez dozvole10.05.2022.
909502Orezivanje10.05.2022.
423883Orezivanje09.05.2022.
748940Orezivanje09.05.2022.
660358Postavljanje reklamnog panoa05.05.2022.
451754Košenje i krčenje05.05.2022.
917465Košenje i krčenje05.05.2022.
782402Košenje i krčenje05.05.2022.
740426orezivanje05.05.2022.
318968orezivanje05.05.2022.
598670Napušten auto05.05.2022.
202275Napušten auto05.05.2022.
442094Vađenje suvog drveta05.05.2022.
132616Smeće i billjni otpad04.05.2022.
433834Nakrivljen dimnjak04.05.2022.
511533Nakrivljen dimnjak04.05.2022.
648498Orezivanje04.05.2022.
137004Nepropisno bacanje živinskog đubriva04.05.2022.
665507Divlja deponija29.04.2022.
992106Neprestano zavijanje psa29.04.2022.
796399Orezivanje i čišćenje kanala29.04.2022.
955408Orezivanje28.04.2022.
255352Loš asvalt28.04.2022.
570850Vlasnički pas28.04.2022.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   »