Lista svih prijava


 
Na ovoj strani se nalazi pregled svih prijava problema unetih na Sistem48 opštine Vrbas.
Detalje pojedinačne prijave može videti isključivo osoba koja je izvršila prijavu (Status prijave)
UKUPNO PRIJAVA:  4848
           
ID# Naslov Datum: Status
804412Razoren put26.05.2023.
951836Začepljen odvod26.05.2023.
258497Ulična rasveta u kvaru26.05.2023.
801056KANALIZACIONA CEV U ZGRADI26.05.2023.
214683PROBLEM SA ŠAHOM KOD DOMA ZDRAVLJA26.05.2023.
346150Košenje trave25.05.2023.
515324SUVO DRVO24.05.2023.
730387OEZIVANJE 23.05.2023.
591244OREZIVANJE22.05.2023.
824709JAVNA RASVETA19.05.2023.
371720UKLANJANJE STABALA18.05.2023.
731189Oštećenje ulice i udarne rupe17.05.2023.
430787ZAPUŠEN ŠAHT17.05.2023.
171568Oštećenje ulice i udarne rupe17.05.2023.
911821ATK17.05.2023.
218253OREZIVANJE16.05.2023.
343673OREZIVANJE16.05.2023.
595229OREZIVANJE16.05.2023.
523584OTPALA FASADA15.05.2023.
251096SLOMLJENA GRANA12.05.2023.
489146ZATRPAN JARAK12.05.2023.
502235SKINUT OLUK12.05.2023.
650641PUKLO DRVO11.05.2023.
924255ULEGAO BETON11.05.2023.
326993UKLONITI ŽBUN11.05.2023.
736726DA SE POSTAVI SAOBRAĆAJNI ZNAK11.05.2023.
800665NAPUŠTENO VOZILO11.05.2023.
522746UKLANJANJE STABLA11.05.2023.
746995RUŠENJE ZIDA10.05.2023.
149438UKLANJANJE ILI OREZIVANJE10.05.2023.
435247PALJENJE OTPADA NA JAVNOJ POVRŠINI09.05.2023.
566664URUŠAVANJE KUĆE09.05.2023.
841899OREZIVANJE09.05.2023.
585752KOŠENJE 09.05.2023.
598447KOŠENJE09.05.2023.
211572ŠLJUNAK NA JAVNOJ POVRŠINI09.05.2023.
911652PALA BANDERA SA RASVETOM08.05.2023.
502766UGINUO PAS08.05.2023.
781534UKLANJANJE STABLA08.05.2023.
149478PROBLEM SA KOŠIJOM05.05.2023.
396998KAPIJA NA PROLAZU05.05.2023.
542207REKLAMA NA TERASI04.05.2023.
240034OBOREN ZNAK04.05.2023.
515726KOŠENJE JAVNIH POVRŠINA04.05.2023.
437681KOŠENJE TRAVE03.05.2023.
912859SMEĆE NA PRIVATNOJ PARCELI03.05.2023.
548316VLASNIČKI PAS27.04.2023.
693042ZAČEPLJENJE ATK27.04.2023.
931768POVREĐENA MAČKA LUTALICA27.04.2023.
517988OŠTEĆEN TROTOAR27.04.2023.
« 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   »