Lista svih prijava


 
Na ovoj strani se nalazi pregled svih prijava problema unetih na Sistem48 opštine Vrbas.
Detalje pojedinačne prijave može videti isključivo osoba koja je izvršila prijavu (Status prijave)
UKUPNO PRIJAVA:  4234
           
ID# Naslov Datum: Status
649181Pad drveta na automobil26.05.2022.
631497Odnošenje drveta palog usled nevremena26.05.2022.
932696Orezivanje26.05.2022.
812329Uklanjanje montažnog objekta26.05.2022.
579036OREZIVANJE25.05.2022.
893812Vađenje 4 sibirskog bresta25.05.2022.
723630Košenje24.05.2022.
217766Orezivanje24.05.2022.
655637Vađenje 4. stabla višnje24.05.2022.
335654Nepropisno izgrađen objekat23.05.2022.
596782Kanalizacija23.05.2022.
428050Nepropisno držanje pasa23.05.2022.
717981Voda u podrumu20.05.2022.
381102Nepropisno zatvorena šahta19.05.2022.
201295Nije saninirano posle pucanja cevi19.05.2022.
560044Orezivanje19.05.2022.
838534Urušavanje zgrade kolektivnog stanovanja19.05.2022.
607994Izdignut trotoar zbog pravljenja zgrade19.05.2022.
953376Orezivanje18.05.2022.
287596Divlja deponija17.05.2022.
647913Orezivanje17.05.2022.
758612Košenje i krčenje17.05.2022.
515673Nepropisno parkiranje17.05.2022.
470696Orezivanje16.05.2022.
209730Orezivanje16.05.2022.
463267Košenje16.05.2022.
310840Košenje16.05.2022.
227088Orezivanje16.05.2022.
482497Orezivanje16.05.2022.
543729Buka iz kafića zbog preglasne muzike16.05.2022.
840599Ometanje javnog reda14.05.2022.
841865Orezivanje13.05.2022.
497349Kanalizacija12.05.2022.
859786Smeće12.05.2022.
370669Zadržavanje vode u kanalu ispred kuće11.05.2022.
582248Košenje11.05.2022.
956919Košenje11.05.2022.
514602NEPROPISNO POSTAVLJENI SPLAVOVI NA ŠLAJZU , BEZ DO11.05.2022.
208508Postavljanje splavova na Šlajzu bez dozvole10.05.2022.
909502Orezivanje10.05.2022.
423883Orezivanje09.05.2022.
748940Orezivanje09.05.2022.
660358Postavljanje reklamnog panoa05.05.2022.
451754Košenje i krčenje05.05.2022.
917465Košenje i krčenje05.05.2022.
782402Košenje i krčenje05.05.2022.
740426orezivanje05.05.2022.
318968orezivanje05.05.2022.
598670Napušten auto05.05.2022.
202275Napušten auto05.05.2022.
« 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   »