Lista svih prijava


 
Na ovoj strani se nalazi pregled svih prijava problema unetih na Sistem48 opštine Vrbas.
Detalje pojedinačne prijave može videti isključivo osoba koja je izvršila prijavu (Status prijave)
UKUPNO PRIJAVA:  4234
           
ID# Naslov Datum: Status
459405Vađenje suve jelke10.06.2022.
851872Nagomilavanje smeća10.06.2022.
860362Orezivanje08.06.2022.
609262Vađenje stabla08.06.2022.
303695Vađenje 4 stabla08.06.2022.
877765Pun Podrum izlivene kanalizacije08.06.2022.
803683Orezivanje07.06.2022.
496605Orezivanje07.06.2022.
155899Orezivanje07.06.2022.
771063Istakanje cisterne u kanal07.06.2022.
843310Orezivanje07.06.2022.
615604Divlja deponija06.06.2022.
174517Vađenje drveta06.06.2022.
173405Vađenje drveta06.06.2022.
165903Nepropisno odlaganje06.06.2022.
555428Divlja deponija06.06.2022.
144272Nije posut tucanik kamen03.06.2022.
825365Odnošenje sena03.06.2022.
249756Orezivanje03.06.2022.
535904Orezivanje03.06.2022.
640950Ulična rasveta02.06.2022.
173920Orezivanje02.06.2022.
990604Psi lutalice02.06.2022.
337405Kanalizacija02.06.2022.
776256Velika buka02.06.2022.
472197Vađenje drveta02.06.2022.
298544Ujed psa02.06.2022.
233399Ulična rasveta02.06.2022.
526996Kvar ulične rasvete01.06.2022.
738661Orezivanje01.06.2022.
231514Nepropisno parkiranje01.06.2022.
351916Žardinjera zatvorila izlaz na put01.06.2022.
721772Psi lutalice31.05.2022.
591520Košenje i odnošenje smeća31.05.2022.
717862Vsok zvuk buke31.05.2022.
610236Vsok zvuk buke31.05.2022.
259837Uređenje zelene površine Jegričke31.05.2022.
692283Saobraćajni znak naspram ulaza u garažu31.05.2022.
275961Orezivanje30.05.2022.
578600Pukla kanalizaciona cev30.05.2022.
957401Pukla kanalizaciona cev30.05.2022.
692306Vratiti kontejner30.05.2022.
338654Vađenje drveta27.05.2022.
433534Psi lutalice zaklale ovce27.05.2022.
324911Neispravna šahta27.05.2022.
247423Orezivanje26.05.2022.
337109KANALIZACIJA26.05.2022.
802567Orezivanje26.05.2022.
971823Orezivanje26.05.2022.
475923Orezivanje26.05.2022.
« 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   »