Lista svih prijava


 
Na ovoj strani se nalazi pregled svih prijava problema unetih na Sistem48 opštine Vrbas.
Detalje pojedinačne prijave može videti isključivo osoba koja je izvršila prijavu (Status prijave)
UKUPNO PRIJAVA:  4848
           
ID# Naslov Datum: Status
263600Ulična rasveta04.07.2023.
476945SMEĆE NA AUTOBUSKOJ STANICI04.07.2023.
454972OREZIVANJE03.07.2023.
168605VLASNIČKI PSI03.07.2023.
908435DRŽANJE SVINJA PORED KUĆE30.06.2023.
361612DRŽANJE KRAVA PORED KUĆE30.06.2023.
534249Deponija smeća30.06.2023.
600245OREZIVANJE30.06.2023.
675185Uništavanje puteva30.06.2023.
583803PALO DRVO29.06.2023.
943784UKLANJANJE GRANE28.06.2023.
276598PAS SRUŠIO OGRADU28.06.2023.
536084Nema javne rasvete 27.06.2023.
288223PARKIRANJE ISPRED KUĆE27.06.2023.
803679PARKIRANJE NA ZELENOJ POVRŠINI23.06.2023.
752112Neuslovno držanje psa23.06.2023.
107908KOŠENJE23.06.2023.
441737PARKIRANJE NA JZP23.06.2023.
137430ODLAGANJE OTPADA NA JZP22.06.2023.
440719ZAČEPLJEN KANAL22.06.2023.
335855ZATVARANJE DVORIŠNOG PROZORA20.06.2023.
205015NAPAD OD STRANE VLASNIČKOG PSA 20.06.2023.
545214Potreban rodni list 20.06.2023.
907564OREZIVANJE16.06.2023.
304020ILEGALNO POSTAVLJENA BANDERA16.06.2023.
103536ZAČEPLJENA ATMOSFERSKA KANALIZACIJA15.06.2023.
122408Potrebno košenje terena iza zgrade 14.06.2023.
891040OREZIVANJE14.06.2023.
814909KRČENJE OBALE JEGRIČKE14.06.2023.
382195izbacivanje smeća na javnoj površini14.06.2023.
892215ISPUŠTANJE OTPADNIH VODA13.06.2023.
282226Orezivanje grna i kosenje korova 13.06.2023.
224679ZAČEPLJENE ATK CEVI09.06.2023.
849723SKINUT POKLOPAC OD ŠAHTE09.06.2023.
894238ODNETI PALO DRVO08.06.2023.
602107Ulična rasveta u kvaru08.06.2023.
802402KOŠENJE08.06.2023.
153919OREZIVANJE08.06.2023.
222137ZATRPANI ATMOSFERSKI KANALI07.06.2023.
307444Problem sa kućom koja je napuštena07.06.2023.
499771OREZIVANJE05.06.2023.
352005Strava i užas03.06.2023.
653931OREZIVANJE02.06.2023.
924012OREZIVANJE02.06.2023.
289853OREZIVANJE01.06.2023.
265402ZAKOROVLJENA POVRŠINA31.05.2023.
828535VISOKA TRAVA31.05.2023.
544414KROV KOJI PROKIŠNJAVA 30.05.2023.
519874KOŠENJE TRAVE29.05.2023.
612246NEUSLOVNO DRŽANJE ŽIVOTINJA29.05.2023.
« 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   »