Lista svih prijava


 
Na ovoj strani se nalazi pregled svih prijava problema unetih na Sistem48 opštine Vrbas.
Detalje pojedinačne prijave može videti isključivo osoba koja je izvršila prijavu (Status prijave)
UKUPNO PRIJAVA:  4848
           
ID# Naslov Datum: Status
959662Alarm24.07.2023.
662106UKLANJANJE24.07.2023.
232101OREZIVANJE24.07.2023.
515247KANALIZACIJA24.07.2023.
441349VAĐENJE PLATANA24.07.2023.
744998ODLOMLJENA VELIKA GRANA24.07.2023.
895805DRŽANJE KRAVA PORED KUĆE24.07.2023.
285784IZDIGNUT ASFALT24.07.2023.
413969Pozdrav! 21.07.2023.
744398VOJNI MOST21.07.2023.
831662Pozdrav! 21.07.2023.
120067Pozdrav! 20.07.2023.
541270NERED NA JAVNOJ POVRŠINI20.07.2023.
426012POLOMLJEN KROV20.07.2023.
435266ZAKOROVLJENA POVRŠINA20.07.2023.
449618OREZIVANJE / UKLANJANJE20.07.2023.
380843OREZIVANJE20.07.2023.
187342PRODAJA NA JAVNOJ ZELENOJ POVRŠINI19.07.2023.
698776Prijava Infrastrukture Srbije19.07.2023.
862311OREZIVANJE19.07.2023.
296041PUCANJE BETONA OKO KUĆE18.07.2023.
272072OREZIVANJE18.07.2023.
259037BACANJE SMEĆA18.07.2023.
138289PROBLEM SA KUĆOM18.07.2023.
475133DRŽANJE SVINJA17.07.2023.
473860URUŠAVANJE KUĆE17.07.2023.
347583OREZIVANJE17.07.2023.
242808PRIJAVA ŠTETE17.07.2023.
576282ODLETEO KROV14.07.2023.
544289POLOMLJENO STAKLO14.07.2023.
451713Oštećen krov OD ZGRADE14.07.2023.
474780OREZIVANJE 13.07.2023.
702630PSI LUTALICE13.07.2023.
738938KOŠENJE TRAVE13.07.2023.
326703UKLONITI SUVO DRVO11.07.2023.
243612UKLONITI DVA STABLA11.07.2023.
167944ATK11.07.2023.
963671BACANJE SMEĆA11.07.2023.
379809KOŠENJE TRAVE10.07.2023.
668128KOŠENJE TRAVE10.07.2023.
260802PALO DRVO10.07.2023.
920147Ilegalna kafana10.07.2023.
345708Tražim smrtovnicu08.07.2023.
980299DRŽANJE DOMAĆIH ŽIVOTINJA07.07.2023.
906852KOŠENJE TRAVE07.07.2023.
418168OREZIVANJE05.07.2023.
945683OREZIVANJE05.07.2023.
432564PROBLEM SA PARKIRANJEM KAMIONA05.07.2023.
524064KOŠENJE TRAVE05.07.2023.
870630UKLONITI/OREZATI STABLO04.07.2023.
« 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   »