Lista svih prijava


 
Na ovoj strani se nalazi pregled svih prijava problema unetih na Sistem48 opštine Vrbas.
Detalje pojedinačne prijave može videti isključivo osoba koja je izvršila prijavu (Status prijave)
UKUPNO PRIJAVA:  4848
           
ID# Naslov Datum: Status
342488UKLONITI GRANE14.08.2023.
855104AMBROZIJA11.08.2023.
641252OREZIVANJE10.08.2023.
112614IZMESTITI ŽARDINJERE10.08.2023.
503009ОРЕЗИВАЊЕ10.08.2023.
346751ATK10.08.2023.
728928OREZIVANJE10.08.2023.
361561OREZIVANJE10.08.2023.
250873UKLANJANJE STABLA09.08.2023.
309381OREZIVANJE09.08.2023.
348789Zelenilo09.08.2023.
627156OREZIVANJE09.08.2023.
282018OREZIVANJE09.08.2023.
304937AMBROZIJA08.08.2023.
150986KOMŠIJA ZAPALIO ŠPORET08.08.2023.
269480STANARI IZVODE RADOVE08.08.2023.
394262UKLONITI SUVO DRVO07.08.2023.
616673ATK07.08.2023.
881178OREZIVANJE07.08.2023.
132264OREZIVANJE I NOŠENJE GRANJA07.08.2023.
463865ATK04.08.2023.
111788OREZIVANJE04.08.2023.
522037UKLANJANE SLOMLJENOG DRVETA04.08.2023.
343442DRŽANJE STOKE PORED KUĆE04.08.2023.
410013UKLONITI SUVO DRVO04.08.2023.
653547OREZIVANJE04.08.2023.
539071Saobraćajni znak04.08.2023.
684472Neispravna ulična svetiljka - LED04.08.2023.
402755Neispravna ulična svetiljka - LED04.08.2023.
863060PROBLEM SA NEPOŠTOVANJEM KUĆNOG REDA03.08.2023.
796081BETONSKE PREPREKE NA JAVNOJ POVRŠINI02.08.2023.
575543DIVLJA DEPONIJA02.08.2023.
635480OREZIVANJE/UKLANJANJE02.08.2023.
226998OREZIVANJE01.08.2023.
455969ZNAK ZA PARKIRANJE01.08.2023.
601983Ilegalna kafana31.07.2023.
523785CEV ZA ODVOD31.07.2023.
423003OREZIVANJE28.07.2023.
117060Uništavanje puteva28.07.2023.
747885Korov27.07.2023.
277016OREZIVANJE27.07.2023.
294907SAOBRAĆAJNI ZNAK27.07.2023.
194619KOŠENJE I OREZIVANJE27.07.2023.
525041OREZIVANJE27.07.2023.
413561VATRA NA JASIKAMA27.07.2023.
851443OREZIVANJE27.07.2023.
834559OREZIVANJE GRANA ILI UKLANJANJE DRVEĆA26.07.2023.
118310SRUŠEN ZNAK26.07.2023.
288748OREZIVANJE25.07.2023.
181994OREZIVANJE I VAĐENJE STABALA25.07.2023.
« 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   »