Lista svih prijava


 
Na ovoj strani se nalazi pregled svih prijava problema unetih na Sistem48 opštine Vrbas.
Detalje pojedinačne prijave može videti isključivo osoba koja je izvršila prijavu (Status prijave)
UKUPNO PRIJAVA:  4848
           
ID# Naslov Datum: Status
103232UPOZORENJE DA SE SMANJI BRZINA08.09.2023.
784350BREZA ZA UKLANJANJE I OREZIVANJE STABLA06.09.2023.
213288POSTAVLJANJE SAOBRAĆAJNOG ZNAKA05.09.2023.
768569OREZIVANJE05.09.2023.
372531UGINULE SVINJE U KONTEJNERIMA05.09.2023.
236125KOŠENJE JP04.09.2023.
864299zadržavanje atmosferskih voda04.09.2023.
492951OŠTEĆEN KROV ZGRADE USLED OLUJE04.09.2023.
418878DVA STABLA ZA OREZIVANJE04.09.2023.
789197JP ZARASLA U TRAVI04.09.2023.
974141OKUPLJANJE PASA LUTALICA NA JP01.09.2023.
675692UKLANJANJE STABALA01.09.2023.
674066OREZIVANJE STABLA01.09.2023.
899973OREZIVANJE VRBE01.09.2023.
478491IZLIVANJE KANALIZACIJE31.08.2023.
162652KOŠENJE TRAVE31.08.2023.
578329orezivanje oraha31.08.2023.
787430UKLANJANJE TRULE VIŠNJE31.08.2023.
977963NEPROPISNO PARKIRANO VOZILO31.08.2023.
582444POKOLJ ŽIVINE31.08.2023.
778769OREZIVANJE TISOVINE31.08.2023.
516963URUŠEN PLAFON PROLAZA30.08.2023.
725975KOŠENJE ZELENE POVRŠINE29.08.2023.
788541Kafana na crno29.08.2023.
176474TROTOAR25.08.2023.
215780KOŠENJE PARKA 25.08.2023.
680002OREZIVANJE24.08.2023.
955161ABMROZIJA23.08.2023.
364594DRŽANJE KRAVA TIK PORED KUĆE23.08.2023.
406525OREZIVANJE23.08.2023.
715620PARKIRANJE KAMIONA NA JAVNOJ POVRŠINI23.08.2023.
380772NOVI PROZOR22.08.2023.
772975OREZIVANJE22.08.2023.
932192OKRETNICA21.08.2023.
512443OREZIVANJE21.08.2023.
720535ATK21.08.2023.
673162OREZIVANJE21.08.2023.
807394OREZIVANJE21.08.2023.
308075Grane u elektro mrezi 21.08.2023.
522345OREZIVANJE18.08.2023.
317897Zapuštene parcele trava ambrozija korov17.08.2023.
562236ISPARENJA17.08.2023.
557435VREĆE NA JAVNOJ ZELENOJ POVRŠINI17.08.2023.
206899KONTEJNERI LEŠINA17.08.2023.
930090PRIKLJUČAK ZA VODU16.08.2023.
335770OREZIVANJE16.08.2023.
110463UKLONITI STABLO16.08.2023.
607558PRUŽNI PRELAZ15.08.2023.
528033OREZIVANJE15.08.2023.
372423ZAKLANA ŽIVINA14.08.2023.
« 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   »