Lista svih prijava


 
Na ovoj strani se nalazi pregled svih prijava problema unetih na Sistem48 opštine Vrbas.
Detalje pojedinačne prijave može videti isključivo osoba koja je izvršila prijavu (Status prijave)
UKUPNO PRIJAVA:  4234
           
ID# Naslov Datum: Status
919421Žbun koji smanjuje pregledost puta12.09.2022.
426275Ilegalna vertikalna saobraćajna signalizacija09.09.2022.
568032ZAČEPLJENA ATM.KANALIZACIJA08.09.2022.
789678PSI LUTALICE/UGINULE ŽIVOTINJE07.09.2022.
832161UKLONITI OTPAD07.09.2022.
377647OREZIVANJE06.09.2022.
704065UNIŠTEN TROTOAR06.09.2022.
880749OREZIVANJE06.09.2022.
125986SRUŠEN KROV 05.09.2022.
906927ATK05.09.2022.
251342OTPAD NA JAVNOJ POVRŠINI05.09.2022.
760366OREZIVANJE05.09.2022.
547425OREZIVANJE05.09.2022.
302383OREZIVANJE02.09.2022.
450136NEUSLOVNO DR\ANJE DOMACIH ŽIVOTINJA01.09.2022.
403588OREZIVANJE31.08.2022.
449785OREZIVANJE31.08.2022.
658086KOŠENJE TRAVE31.08.2022.
871383HITNO DOMUS OTKAZ + INSPEKCIJSKI NADZOR 30.08.2022.
830186OREZIVANJE30.08.2022.
752558OREZIVANJE LIPE30.08.2022.
631061OREZIVANJE30.08.2022.
829192SEČA DRVETA29.08.2022.
929266PALA GRANA29.08.2022.
504776IZLIVANJE KANALIZACIJE29.08.2022.
241042RUPA NA MOSTU29.08.2022.
132937UKLONITI DRVO29.08.2022.
580677Trulo drvo27.08.2022.
123151OREZIVANJE26.08.2022.
548826UKLANJANJE GRANE26.08.2022.
138393OREZIVANJE25.08.2022.
905798NEUSLOVNO DRŽANJE PASA25.08.2022.
628967OŠTEĆEN TROTOAR I OREZIVANJE24.08.2022.
496348OREZIVANJE24.08.2022.
252974OREZIVANJE24.08.2022.
409029ATK23.08.2022.
990007BACANJE SMEĆA U KANAL23.08.2022.
841563OREZIVANJE23.08.2022.
895881ZADRŽAVANJE VODE22.08.2022.
836755PALO DRVO22.08.2022.
332682SRUŠENA GRANA22.08.2022.
811898OTPAD22.08.2022.
823693OREZIVANJE-NAPUKLA GRANA22.08.2022.
819117UKLONITI STABLO22.08.2022.
309214UKLONITI GRANU22.08.2022.
551649Uklanjanje stabala20.08.2022.
738180postavljanje ležećih policajaca18.08.2022.
719744NAPAD VLASNIČKIH PASA17.08.2022.
829875VLASNIČKI PSI17.08.2022.
819617ODRON ŠUPE16.08.2022.
« 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   »