Lista svih prijava


 
Na ovoj strani se nalazi pregled svih prijava problema unetih na Sistem48 opštine Vrbas.
Detalje pojedinačne prijave može videti isključivo osoba koja je izvršila prijavu (Status prijave)
UKUPNO PRIJAVA:  4508
           
ID# Naslov Datum: Status
298544Ujed psa02.06.2022.
233399Ulična rasveta02.06.2022.
526996Kvar ulične rasvete01.06.2022.
738661Orezivanje01.06.2022.
231514Nepropisno parkiranje01.06.2022.
351916Žardinjera zatvorila izlaz na put01.06.2022.
721772Psi lutalice31.05.2022.
591520Košenje i odnošenje smeća31.05.2022.
717862Vsok zvuk buke31.05.2022.
610236Vsok zvuk buke31.05.2022.
259837Uređenje zelene površine Jegričke31.05.2022.
692283Saobraćajni znak naspram ulaza u garažu31.05.2022.
275961Orezivanje30.05.2022.
578600Pukla kanalizaciona cev30.05.2022.
957401Pukla kanalizaciona cev30.05.2022.
692306Vratiti kontejner30.05.2022.
338654Vađenje drveta27.05.2022.
433534Psi lutalice zaklale ovce27.05.2022.
324911Neispravna šahta27.05.2022.
247423Orezivanje26.05.2022.
337109KANALIZACIJA26.05.2022.
802567Orezivanje26.05.2022.
971823Orezivanje26.05.2022.
475923Orezivanje26.05.2022.
649181Pad drveta na automobil26.05.2022.
631497Odnošenje drveta palog usled nevremena26.05.2022.
932696Orezivanje26.05.2022.
812329Uklanjanje montažnog objekta26.05.2022.
579036OREZIVANJE25.05.2022.
893812Vađenje 4 sibirskog bresta25.05.2022.
723630Košenje24.05.2022.
217766Orezivanje24.05.2022.
655637Vađenje 4. stabla višnje24.05.2022.
335654Nepropisno izgrađen objekat23.05.2022.
596782Kanalizacija23.05.2022.
428050Nepropisno držanje pasa23.05.2022.
717981Voda u podrumu20.05.2022.
381102Nepropisno zatvorena šahta19.05.2022.
201295Nije saninirano posle pucanja cevi19.05.2022.
560044Orezivanje19.05.2022.
838534Urušavanje zgrade kolektivnog stanovanja19.05.2022.
607994Izdignut trotoar zbog pravljenja zgrade19.05.2022.
953376Orezivanje18.05.2022.
287596Divlja deponija17.05.2022.
647913Orezivanje17.05.2022.
758612Košenje i krčenje17.05.2022.
515673Nepropisno parkiranje17.05.2022.
470696Orezivanje16.05.2022.
209730Orezivanje16.05.2022.
463267Košenje16.05.2022.
« 6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   »