Lista svih prijava


 
Na ovoj strani se nalazi pregled svih prijava problema unetih na Sistem48 opštine Vrbas.
Detalje pojedinačne prijave može videti isključivo osoba koja je izvršila prijavu (Status prijave)
UKUPNO PRIJAVA:  4904
           
ID# Naslov Datum: Status
546507OREZIVANJE03.02.2023.
122241PSI LUTALICE03.02.2023.
288711PSI LUTALICE03.02.2023.
712603ŠUT BAČEN U ATK02.02.2023.
474019TRULO DRVO02.02.2023.
547617OREZIVANJE02.02.2023.
970029HAVARIJA NA VODOVODU02.02.2023.
907636OREZIVANJE01.02.2023.
487398UKLANJANJE DRVETA01.02.2023.
880375OREZIVANJE30.01.2023.
417914NANESENO BLATO NA PUTU I TROTOARU30.01.2023.
733876PSI LUTALICE26.01.2023.
620196ISTOVARENA DRVA U KAPIJI26.01.2023.
171504BLATO NA PUTU ZA PROVALIJE26.01.2023.
866128PROBLEM SA VLASNIČKIM PSIMA25.01.2023.
391448DIVLJA DEPONIJA24.01.2023.
766666UKLONITI ŽBUN24.01.2023.
702133VRATA NA JAVNOJ POVRŠINI23.01.2023.
616615DIVLJA DEPONIJA23.01.2023.
705600BLATO NA NADVOŽNJAKU19.01.2023.
478333DEPONIJA19.01.2023.
668964VODA OD KLIMA UREĐAJA19.01.2023.
342680ZATRPAN KANAL19.01.2023.
155194VAĐENJE STABLA18.01.2023.
495120OPEL KORSA U RASPADNUTOM STANJU17.01.2023.
569200OREZIVANJE16.01.2023.
543421Rasveta nije u funkciji15.01.2023.
308603GLAVA SVINJE NA SRED OUT13.01.2023.
478274BLATNJAVA BETONSKA BAZA13.01.2023.
967097UKLANJANJE STABLA11.01.2023.
378373DRŽANJE PASA UZ KUĆU11.01.2023.
571008OREZIVANJE11.01.2023.
633278POSEČENO DRVEĆE UZ PLAC09.01.2023.
395057Psi lutalice05.01.2023.
688774STAJSKO DJUBRE04.01.2023.
598846PARKIRANJE KAMIONA ISPRED KUĆE04.01.2023.
720980OREZIVANJE30.12.2022.
939851Neisplaćeni troškovi29.12.2022.
710278Orezivanje stabala i uklanjanje suvog Bora!!! 28.12.2022.
181570OPET VRAĆENE KUGLE NA JAVNOJ POVRŠINI28.12.2022.
869190AUTO STOJI POPREČNO NA PARKINGU28.12.2022.
716350OREZIVANJE ILI VADJENJE DRVETA27.12.2022.
826334IZLIVANJE KANALIZACIJE26.12.2022.
696496OSEĆI 3 JELE22.12.2022.
965268UNIŠTEN PUT ISPRED KUĆE22.12.2022.
660533DRVO ZA VADJENJE22.12.2022.
434992OREZIVANJE21.12.2022.
230827VADJENJE 2 TRULA DRVETA21.12.2022.
875511NAPUŠTENO VOZILO20.12.2022.
136830NEZATRPANE RUPE NA JZP19.12.2022.
« 6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   »