Lista svih prijava


 
Na ovoj strani se nalazi pregled svih prijava problema unetih na Sistem48 opštine Vrbas.
Detalje pojedinačne prijave može videti isključivo osoba koja je izvršila prijavu (Status prijave)
UKUPNO PRIJAVA:  4508
           
ID# Naslov Datum: Status
761497Deponija01.07.2022.
270114Orezivanje30.06.2022.
583213Nema ulične rasvete30.06.2022.
690774Orezivanje28.06.2022.
220800Zahtev na Sečanj Drveta zbog Oštećenja(Pukotinama.27.06.2022.
875797Zavijanje kerova u stanu27.06.2022.
963615Orezivanje27.06.2022.
111945PROBLEM SA KANALIZACIJOM24.06.2022.
272534nezavršena sanacija puta23.06.2022.
952293REDOVNO KOŠENJE22.06.2022.
880278OREZIVANJE22.06.2022.
546339OREZIVANJE21.06.2022.
677161Kršenje javnog reda i mira21.06.2022.
610414Uslovi parkiranja vozila21.06.2022.
533804Rupe na vinogradskom mostu16.06.2022.
368732OREZIVANJE15.06.2022.
215976OREZIVANJE15.06.2022.
961754NEUSLOVNO DRŽANJE DOMAĆIH ŽIVOTINJA15.06.2022.
656517PRODAJA NA JP13.06.2022.
904653PRODAJA NA JP13.06.2022.
984547POLOMLJENA GRANA13.06.2022.
218822OREZIVANJE13.06.2022.
385210OREZIVANJE13.06.2022.
282494Remećenje javnog reda i mira10.06.2022.
459405Vađenje suve jelke10.06.2022.
851872Nagomilavanje smeća10.06.2022.
860362Orezivanje08.06.2022.
609262Vađenje stabla08.06.2022.
303695Vađenje 4 stabla08.06.2022.
877765Pun Podrum izlivene kanalizacije08.06.2022.
803683Orezivanje07.06.2022.
496605Orezivanje07.06.2022.
155899Orezivanje07.06.2022.
771063Istakanje cisterne u kanal07.06.2022.
843310Orezivanje07.06.2022.
615604Divlja deponija06.06.2022.
174517Vađenje drveta06.06.2022.
173405Vađenje drveta06.06.2022.
165903Nepropisno odlaganje06.06.2022.
555428Divlja deponija06.06.2022.
144272Nije posut tucanik kamen03.06.2022.
825365Odnošenje sena03.06.2022.
249756Orezivanje03.06.2022.
535904Orezivanje03.06.2022.
640950Ulična rasveta02.06.2022.
173920Orezivanje02.06.2022.
990604Psi lutalice02.06.2022.
337405Kanalizacija02.06.2022.
776256Velika buka02.06.2022.
472197Vađenje drveta02.06.2022.
« 5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   »