Lista svih prijava


 
Na ovoj strani se nalazi pregled svih prijava problema unetih na Sistem48 opštine Vrbas.
Detalje pojedinačne prijave može videti isključivo osoba koja je izvršila prijavu (Status prijave)
UKUPNO PRIJAVA:  3957
           
ID# Naslov Datum: Status
720255parkiranje na zelenoj povrsini03.07.2021.
600374parkiranje na zelenoj povrsini26.06.2021.
950379Problem - drvo ispred kuće koje nanosi štetu22.06.2021.
963582KOMŠIJSKI PAUN22.06.2021.
471271STABLO ZA UKLANJANJE21.06.2021.
294265OREZIVANJE21.06.2021.
483079OŠTEĆENJE PUTA18.06.2021.
819552orezivanje16.06.2021.
497603UKLANJANJE PASA16.06.2021.
494509NANETA ŠTETA USLED RADOVA NA PUTU I TROTOARU15.06.2021.
375666ISKOPANI KANALI NA JZP15.06.2021.
475328OREZIVANJE15.06.2021.
343842OTVORENA ŠAHTA15.06.2021.
293767OREZIVANJE15.06.2021.
739943ZELENILO OREZIVANJE14.06.2021.
832381KOŠENJE JZP14.06.2021.
740783Ukinuta uslovna stanica i stajalište11.06.2021.
299859uklanjanje stare višnje10.06.2021.
440373OREZIVANJE10.06.2021.
866717IZGRADNJA ZIDA NA MEĐI09.06.2021.
554194SMEĆE NA JZP08.06.2021.
609936KOŠENJE JZP07.06.2021.
499602OREZIVANJE07.06.2021.
984344ZADRŽAVANJE ATMOSFERSKIH VODA07.06.2021.
258620PRIJAVA RADOVA 04.06.2021.
902067OTPADNE VODE04.06.2021.
171932OREZIVANJE04.06.2021.
641422OREZIVANJE04.06.2021.
274937DEPONIJA OKO TRAFOSTANICE03.06.2021.
655079ČIŠĆENJE I KOŠENJE JZP02.06.2021.
495142OREZIVANJE RASTINJA01.06.2021.
173470OREZIVANJE01.06.2021.
214565OREZIVANJE01.06.2021.
820658NEPROPISNO PARKIRANJE AUTOBUSA31.05.2021.
664787Задржавање атмосферских падавина29.05.2021.
416921OREZIVANJE28.05.2021.
312500OREZIVANJE28.05.2021.
976803Izvođenje pripremnih građevinskih radova bez građe27.05.2021.
460315BACANJE SMEĆA U JARAK27.05.2021.
538453UKLANJANJE STABLA26.05.2021.
114137KOŠENJE TRAVE26.05.2021.
335993NAKRIVLJEN ZID NA PEŠAČKOJ STAZI26.05.2021.
756185ZADRŽAVANJE ATMOSFERSKIH VODA26.05.2021.
146226ZATRPAN PUT26.05.2021.
237796KOŠENJE TRAVE25.05.2021.
474835KOŠENJE TRAVE25.05.2021.
234464OREZIVANJE SIB.BRESTA25.05.2021.
457849POKLANE OVCE24.05.2021.
484913Рупе на путу23.05.2021.
796900UKLANJANJE DVA STABLA21.05.2021.
« 5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   »