Lista svih prijava


 
Na ovoj strani se nalazi pregled svih prijava problema unetih na Sistem48 opštine Vrbas.
Detalje pojedinačne prijave može videti isključivo osoba koja je izvršila prijavu (Status prijave)
UKUPNO PRIJAVA:  3957
           
ID# Naslov Datum: Status
623464ULEGNUĆA I KOLOTRAZI NA PUTU20.07.2021.
115573velika rupa 19.07.2021.
868693odložen kabasti otpad oko kontejnera19.07.2021.
594560SMANJENA VIDLJIVOST OD PLATANA19.07.2021.
248936NEPROPISNO PARKIRANJE NA MESTU ZA TAKSISTE19.07.2021.
304898UKLANJANJE TRULOG KESTENA19.07.2021.
939169OREZIVANJE19.07.2021.
524906URUŠAVANJE KROVA NA CRKVI19.07.2021.
295778OREZIVANJE16.07.2021.
356606PRIKOLICA PUNA SMEĆA16.07.2021.
319998prokišnjavanje krova16.07.2021.
484091SANACIJA KOLOVOZA16.07.2021.
715016UKLANJANJE STABLA16.07.2021.
514363rupa na putu16.07.2021.
924466NEPROPISNO DRŽANJE DOM.ŽIVOTINJA16.07.2021.
160366OREZIVANJE STABLA16.07.2021.
869875DVA STABLA ZA OREZIVANJE16.07.2021.
133477IZBACIVANJE ŠUTA I KREČA16.07.2021.
499262OREZIVANJE LIPE16.07.2021.
498375NEPROPISNO DRŽANJE DOM.ŽIVOTINJA16.07.2021.
491802UKLANJANJE VISOKE TRAVE 16.07.2021.
838634nepropisno parkiranje na JZP16.07.2021.
561743RAZRASLO STABLO ORAHA15.07.2021.
990077SMANJENA PREGLEDNOST14.07.2021.
558813IZLIVANJE FEKALNE KANALIZACIJE 14.07.2021.
155150OREZIVANJE 3 STABLA14.07.2021.
411860USTAJALA VODA I UGINULI GOLUBOVI14.07.2021.
368935UKLANJANJE AMBROZIJE NA JZP14.07.2021.
220259ZADRŽAVANJE VODE NA ASFALTNOM PUTU13.07.2021.
356711KOŠENJE JZP13.07.2021.
688764OREZIVANJE VIŠNJE13.07.2021.
882702Divlje smetlište kod Doma zdravlja Veljko Vlahović13.07.2021.
611130STABLA LIPE ZA VADJENJE I OREZIVANJE12.07.2021.
933658OREZIVANJE DVA ORAHA12.07.2021.
542167NEUSLOVNO DRŽANJE ŽIVOTINJA12.07.2021.
122640KOŠENJE I ČIŠĆEJE JZP12.07.2021.
636445KOŠENJE JZP12.07.2021.
334492OREZIVANJE GRANA12.07.2021.
865309TRULO STABLO ZA UKLANJANJE12.07.2021.
485184TRI JELKE ZA UKLANJANJE12.07.2021.
171894NESNOSAN SMRAD12.07.2021.
312304UKLANJANJE STABALA12.07.2021.
359380OREZIVANJE KROŠNJE LIPE12.07.2021.
354004TRULA BREZA12.07.2021.
668334parkiranje na zelenoj povrsini09.07.2021.
130705nepropisno držanje domaćih životinja09.07.2021.
361881UKLANJANJE STABLA09.07.2021.
549574nepropisno držanje domaćih životinja09.07.2021.
321217OREZIVANJE JEDNOG STABLA07.07.2021.
162696HIGIJENA U STAMBENOJ ZAJEDNICI07.07.2021.
« 4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   »