Lista svih prijava


 
Na ovoj strani se nalazi pregled svih prijava problema unetih na Sistem48 opštine Vrbas.
Detalje pojedinačne prijave može videti isključivo osoba koja je izvršila prijavu (Status prijave)
UKUPNO PRIJAVA:  4508
           
ID# Naslov Datum: Status
508328GRANE U ELEKTRIČNOM VODU02.08.2022.
442027UKLANJANJE STABLA02.08.2022.
282677DEPONIJA02.08.2022.
353138RUPA NA PUTU02.08.2022.
312726gradska deponija02.08.2022.
338000Vađenje trulih stabala01.08.2022.
518497Orezivanje01.08.2022.
583292Reviziona šahta29.07.2022.
580540Orezivanje29.07.2022.
147827Buka sa terena CFK zbog moto susreta29.07.2022.
447024Vezan pas na javnoj površini29.07.2022.
659188Buka sa gradilišta29.07.2022.
135363Košenje28.07.2022.
571949Nepropisno parkiranje28.07.2022.
835463Nije sanirano 28.07.2022.
218316Zatrpan kabl27.07.2022.
741801Zrpan kabl27.07.2022.
960157Orezivanje27.07.2022.
522939Neadekvatno držanje svinja27.07.2022.
126831TEČNOST NEPRIJATNOG MIRISA27.07.2022.
688135Voda curi iz kupatila26.07.2022.
704003Kanalizacija26.07.2022.
456833Voda curi iz kupatila26.07.2022.
636141Neadekvatno držanje svinja22.07.2022.
485560Uzurpacija Javne površine22.07.2022.
219589Uzurpacija zemljišta21.07.2022.
793104Vađenje stabala21.07.2022.
829485Psi lutalice20.07.2022.
664624KOM.PROBLEMI U KOLEKTIVNOM STANOVANJU19.07.2022.
103208NEPROPISNO PARKIRANJE15.07.2022.
834583OREZIVANJE13.07.2022.
337065Зараза у центру града12.07.2022.
776981orezivanje jele11.07.2022.
2172882 ŽBUNASTA STABLA ZA UKLANJANJE11.07.2022.
111155TRI STABLA JELE08.07.2022.
883404RUPA NA PUTU08.07.2022.
832732OREZIVANJE 11 STABALA08.07.2022.
770787OREZIVANJE07.07.2022.
447197OREZIVANJE ILI UKLANJANJE07.07.2022.
243356OPASNI PSI07.07.2022.
476129Košenje JAVNE POVRŠINE06.07.2022.
301281OREZIVANJE06.07.2022.
201919Nesnosni mirisi06.07.2022.
718732Povodom pr.Prijave -Zahtevom Sečnja Drveta,zbŠteta04.07.2022.
419412TRULO STABLO ZA UKLANJANJE04.07.2022.
491722OREZIVANJE RASTINJA NA MOSTU - RASKRSNICI04.07.2022.
191749POJAVA DIVLJE DEPONIJE04.07.2022.
426638Deponija01.07.2022.
785323Orezivanje01.07.2022.
609058Nelegalna izgradnja objekta01.07.2022.
« 4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   »