Lista svih prijava


 
Na ovoj strani se nalazi pregled svih prijava problema unetih na Sistem48 opštine Vrbas.
Detalje pojedinačne prijave može videti isključivo osoba koja je izvršila prijavu (Status prijave)
UKUPNO PRIJAVA:  4904
           
ID# Naslov Datum: Status
765821PSI LUTALICE29.03.2023.
600907MOST28.03.2023.
430185ODNETI GRANE I KOŠENJE28.03.2023.
874433UKLANJANJE STABLA 28.03.2023.
176102OREZIVANJE27.03.2023.
428933OREZIVANJE STABALA27.03.2023.
281423NEPROPISNO PARKIRANJE24.03.2023.
289546OREZIVANJE24.03.2023.
609221OREZIVANJE24.03.2023.
500480OREZIVANJE24.03.2023.
483586BILJNI OTPAD PO KVARTU U NJEGOŠEVOJ ULICI23.03.2023.
872736VLASNIČKI PSI22.03.2023.
527935OREZIVANJE22.03.2023.
341061OREZVANJE22.03.2023.
336352OREZIVANJE21.03.2023.
798882UNIŠTEN PUT21.03.2023.
146258SMEĆE ISPRED STANOVA21.03.2023.
105577PALA OGRADA 20.03.2023.
284854OREZIVANJE20.03.2023.
136508UKLONITI STABLO JABLANA20.03.2023.
778257UKLONITI 3 STABLA20.03.2023.
610905OREZIVANJE20.03.2023.
870018UKLONITI SUVA DRVEĆA17.03.2023.
810754UKLONITI 3 JELE17.03.2023.
960263Problem sa naplatom za vodu u kolektivnom stanovan17.03.2023.
263499EL. ŽICE NA JAVNOJ POVRŠINI17.03.2023.
786927OREZIVANJE16.03.2023.
626822OREZIVANJE16.03.2023.
434829SMECE U PRIKOLICI NA JZP15.03.2023.
947425VAĐENJE STABLA15.03.2023.
677112OREZIVANJE15.03.2023.
258982PARKIRANJE NA JAVNOJ ZELENOJ POVRŠINI15.03.2023.
356717IZVADITI STABLA15.03.2023.
272692PA SAOBRAĆAJNI ZNAK14.03.2023.
433804SMEĆE NA JAVNOJ POVRŠINI14.03.2023.
952785OREZIVANJE13.03.2023.
742414HRANJENJE PASA LUTILICA13.03.2023.
354055OREZIVANJE13.03.2023.
535030VLASNIČKI PSI13.03.2023.
607392OTPAD10.03.2023.
409143ODVALJEN DEO PUTA10.03.2023.
108963UKLANJANJE STABLA10.03.2023.
580032PROBLEM SA CEVIMA10.03.2023.
590792OTPAD10.03.2023.
569571OREZIVANJE09.03.2023.
722235PARKIRANJE KAMIONA09.03.2023.
563173OREZIVANJE08.03.2023.
564472UKLANJANJE STABLA08.03.2023.
294083OREZIVANJE07.03.2023.
278840NAPUŠTENO VOZILO07.03.2023.
« 4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   »