Lista svih prijava


 
Na ovoj strani se nalazi pregled svih prijava problema unetih na Sistem48 opštine Vrbas.
Detalje pojedinačne prijave može videti isključivo osoba koja je izvršila prijavu (Status prijave)
UKUPNO PRIJAVA:  4234
           
ID# Naslov Datum: Status
490183Orezivanje06.04.2022.
134990Držanje domaćih životinja05.04.2022.
564506Držanje domaćih životinja05.04.2022.
257791PSI LUTALICE PODAVILE ŽIVINU04.04.2022.
784046Orezivanje04.04.2022.
886524Hitno smenjivanje, održavanje zgrade Vrbas01.04.2022.
674345Nije dobar asfalt od autoputa do sela01.04.2022.
476703Prijava parkiranja na zelenoj povrsini30.03.2022.
572974Orezivanje, Vađenje stabla29.03.2022.
968097Psi lutalice , napad na ovce.29.03.2022.
803473Orezivanje28.03.2022.
447007Orezivanje28.03.2022.
369494Orezivanje28.03.2022.
893896Nepropisno parkiranje izauzeće javne površine28.03.2022.
131966Ujed vlasničkog psa25.03.2022.
413413Vađenje Stabla25.03.2022.
148047Vađenje Stabla25.03.2022.
201211Nepropisno odlaganje smeća25.03.2022.
931640Orezivanje25.03.2022.
616066Orezivanje25.03.2022.
260720Vađenje stabla24.03.2022.
984732Orezivanje24.03.2022.
264512Orezivanje24.03.2022.
940878Orezivanje24.03.2022.
215906Orezivanje24.03.2022.
991445Orezivanje23.03.2022.
193480Orezivanje23.03.2022.
760351Orezivanje22.03.2022.
226844Orezivanje22.03.2022.
849566Orezivanje i vađenje22.03.2022.
792529Orezivanje22.03.2022.
360269Uzurpacija pešačkog prolaza22.03.2022.
698444Orezivanje21.03.2022.
693242Iskopavanje kanala na javnoj površini21.03.2022.
684601Orezivanje21.03.2022.
819479ZAGRAĐENA ULICA BETONSKIM PLOČAMA18.03.2022.
847162Šahta17.03.2022.
175795Vađenje 2 Stara i suva drveta17.03.2022.
433758Uklanjanje trulog stabla17.03.2022.
702242Pogrešan datum rođenja moje majke na mojoj krštenc16.03.2022.
722916Orezivanje16.03.2022.
286819Orezivanje15.03.2022.
971525Vadjenje drveća.14.03.2022.
817495Orezivanje14.03.2022.
666034Vađenje stabla14.03.2022.
350335Orezivanje14.03.2022.
840626Orezivanje14.03.2022.
450333Voda iza doma zdravlja V. Vlahovic13.03.2022.
708487Vađenje stabla11.03.2022.
155038Divlja deponija11.03.2022.
« 3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   »