Frequently Asked Question

Kako sprečavate zloupotrebe prijava na Sistemu 48?
Poslednje ažurirano pre 4 godina

IP adresa podnosioca prijave biva zabeležena na Sistemu 48. Svaka zloupotreba podleže zakonskim sankcijama!