Frequently Asked Question

O Sistem48 aplikaciji
Poslednje ažurirano pre 5 godina

Sistem48 - Sistem za online prijavu i evidentiranje problema koji su u nadležnosti Opštinske uprave Vrbas i javnih preduzeća čiji je osnivač opština, implementiran od strane OU Vrbas sa ciljem efikasnog rešavanja problema građana.

Sistem48 je softverska aplikacija koja obezbeđuje permanentnu i interaktivnu komunikaciju sa građanima opštine Vrbas u rešavanju njihovih problema. Objedinjavajući komunikaciju između javnih preduzeća u opštini Vrbas, Sistem48 omogućava rešavanje problema i zahteva građana opštine Vrbas na efikasan i ekspeditivan način.
Sistem48 je interaktivna online aplikacija koja u potpuno automatizovanom procesu prijave i procesuiranja problema, na osnovu unapred definisanih pravila i metoda, automatski obaveštava nadležne osobe iz oblasti u kojoj je problem prijavljen, kao i podnosioca prijave o statusu odnosno odgovoru na njegovu prijavu.

Svaka izmena, dopuna, odgovor, izmena statusa i sl. na prijavi se evidentira i ostaje trajno zabeležena.

Za evidentiranje komunalnih problema i drugih problema iz nadležnosti opštinske uprave Vrbas i javnih preduzeća čiji je osnivač opština, podnosiocu prijave dovoljan je pristup Internet portalu opštine Vrbas, na internet adresi sistem48.vrbas.net, ili telefonski poziv Sistem48 referentu.

Komunalni problem se može prijaviti tokom 24 sata 365 dana godišnje
U slučaju potrebe, dežurne službe javnih preduzeća izlaze na teren
U roku od 48 sati se dobija odgovor o statusu rešavanja prijavljenog problema