Систем48 општине Врбас је у фази реконструкције/модификације програмског кода и тренутно је Offline

Радови су у току!