Sistem48

Sistem za prijavu problema koji su u nadležnosti Opštinske uprave Vrbas
- Problem se može prijaviti tokom 24 sata 365 dana godišnje
- U slučaju potrebe, dežurne službe javnih preduzeća izlaze na teren
Pregledaj Najčešća pitanja pre unošenja prijave